Share this page

IFC-ის კვლევის თანახმად, მეწარმეთა აზრით კორუფცია საქართველოში თითქმის ნულოვან დონეზეა

თბილისი , საქართველო , 30 ივნისი , 2016 მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრის , საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ( IFC ) კვლევის თანახმად , საქართველოში კორუფცია თითქმის ნულოვან დონეზეა . კვლევაში მონაწილე ბიზნესის წარმომადგენლების ინფორმაციით , კერძო კომპანიების დიდი უმრავლესობა კმაყოფილია არსებული სამეწარმეო გარემოთი .
საქართველოში IFC - ის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების პროექტის მიერ ჩატარებული საინვესტიციო გარემოს კვლევის ფარგლებში 2015 წლის ბოლოს 800- ზე მეტი მცირე , საშუალო და დიდი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია გამოიკითხა . კვლევის მიზანია ხელი შეუწყოს მთავრობას გამოავლინოს საკითხები , რომელთა გადაწყვეტა საინვესტიციო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და , შედეგად , ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს .
გამოკითხულთა მხოლოდ 0.03 პროცენტმა აღნიშნა გასული წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებებში კორუფციის არსებობა , ხოლო 0.75 პროცენტმა მიუთითა , რომ მისთვის კორუფციული პრაქტიკის არსებობა სხვებისგან გახდა ცნობილი . კვლევამ ასევე გამოავლინა , რომ კომპანიების უმრავლესობის შემოსავლები გასულ წელს შემცირდა , რისი მიზეზიც , მათივე აზრით , ეროვნული ვალუტის დევალვაცია და მისი მსყიდველობითი უნარის შემცირება იყო .
კვლევის თანახმად , ინვესტორთა მოლოდინი ძირითადად დაკმაყოფილებულია და , გასული წლის განმავლობაში შემოსავლის კლების მიუხედავად , სამომავლო პერსპექტივა საკმაოდ ოპტიმისტურია . ბევრი კომპანია გეგმავს წარმოების გაფართოებას და დასაქმებულთა რიცხვის გაზრდას ,” აღნიშნა IFC - ის რეგიონულმა მენეჯერმა სამხრეთ კავკასიაში იან ვან ბილსენმა . მისივე თქმით : “ კვლევამ ასევე გამოავლინა ზოგიერთი ის სფერო , სადაც მეტია გასაკეთებელი და ჩვენ მზად ვართ განვაგრძოთ მუშაობა მთავრობასთან იმ რეფორმების განსახორციელებლად , რომლებიც საინვესტიციო გარემოს შემდგომ გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს .”
კვლევის მიხედვით , ქართველი ექსპორტიორების ნახევარზე ნაკლებია ინფორმირებული ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ( DCFTA ) სარგებლის შესახებ , რაც მიუთითებს ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარების საჭიროებაზე . რესპონდენტთა აზრით , მთავრობამ ასევე უნდა გააგრძელოს ინფრასტრუქტურის განვითარება და შექმნას უფრო მეტად კონკურენტული გარემო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით .
კვლევის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ - გვერდზე : www.ifc.org/eca
ეს კვლევა მსოფლიო ბანკისა და IFC - ის ვაჭრობისა და კონკურენტუნარიანობის საკითხებზე მომუშავე ერთობლივი ჯგუფის საქმიანობის ნაწილია , რომელიც დახმარებას უწევს ქვეყნებს მარტივი , ეფექტიანი და ბიზნესზე მორგებული რეგულაციების შემუშავებაში , რათა ხელი შეუწყოს კერძო სექტორის ზრდას და ამავდროულად დაიცვას სახელმწიფოს ინტერესები .
აღნიშნული ძალისხმევის ფარგლებში საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობის პროექტი დახმარებას უწევს საქართველოს მთავრობას საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაში . პროექტი მუშაობს რეგულაციების ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით სამ სფეროში : საგადასახადო , სავაჭრო ლოგისტიკა და საინვესტიციო პოლიტიკა . პროექტი ხორციელდება ავსტრიის ფინანსთა სამინისტროსა და კომპანია BP - და ნავთობისა და გაზის პროექტებში მისი პარტნიორების ფინანსური მხარდაჭერით .
საქართველო IFC - ის წევრი 1995 წელს გახდა . მას შემდეგ , IFC - ის გრძელვადიანმა ინვესტიციებმა საქართველოში 1.2 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა 55 პროექტში საფინანსო , აგრობიზნესის , წარმოების და ინფრასტრუქტურის სექტორებში . ამ თანხიდან 373 მილიონი აშშ დოლარი პარტნიორებისგან იქნა მოზიდული . გარდა ამისა , IFC - 315 მილიონი აშშ დოლარამდე ღირებულების სავაჭრო ტრანზაქციებს შეუწყო ხელი სავაჭრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში . IFC საქართველოში ასევე ახორციელებს საკონსულტაციო პროექტებს , რომლებიც მიზნად ისახავს კერძო სექტორის განვითარებას .
2015 ფინანსურ წელს IFC - მსოფლიოს განვითარებად ქვეყნებში თითქმის 18 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიცია ჩადო .
IFC - ის შესახებ
IFC , მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი , განვითარებაზე ორიენტირებული ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ინსტიტუტია , რომელიც განვითარებად ქვეყნებში კერძო სექტორს უწყობს ხელს . ჩვენ ვმუშაობთ 2,000- ზე მეტ ბიზნეს კომპანიასთან მსოფლიოში და ვიყენებთ ჩვენს კაპიტალს , ცოდნასა და გავლენას , რათა შევქმნათ განვითარებისთვის საჭირო შესაძლებლობა იქ , სადაც ამის საჭიროება ყველაზე მწვავეა . 2015 ფინანსურ წელს , ჩვენმა გრძელვადიანმა ინვესტიციებმა განვითარებად ქვეყნებში თითქმის 18 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია . ეს ფინანსური რესურსი მიზნად ისახავს ხელი შუწყოს კერძო სექტორს შეასრულოს გადამწყვეტი როლი უკიდურესი სიღარიბის დაძლევასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში . დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ - გვერდზე : www.ifc.org .
შემოგვიერთდით :
მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ვაჭრობისა და კონკურენტუნატიოანობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ - გვერდზე :
შემოგვიერთდით Twitter - ზე : @WorldBankPSD | @Gonzalez_WBG
ავსტრიის ფინანსთა სამინისტროს შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად , გთხოვთ , ეწვიოთ ვებ - გვერდს : www.bmf.gv.at
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად BP - სა და მისი პარტნიორების შესახებ ნავთობისა და გაზის პროექტებში ,   გთხოვთ , ეწვიოთ ვებ - გვერდს : www.bp.com