Share this page

IFC-ն, EBRD-ն և ԵՄ-ն համագործակցում են Fotowatio Renewable Ventures-ի հետ՝ աջակցելով Հայաստանի առաջին արևային կայանի ստեղծմանը