Share this page

IFC-ja dhe Qeveria Zvicerane ndihmojnë Kosovën të përmirësojë mjedisin e biznesit dhe të rrisë investimet

Prishtinë, Kosovë, 10 maj 2018 — IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka nënshkruar një marrëveshje me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës për të ndihmuar në përmirësimin e mjedisit të biznesit përmes reformimit të sistemit të inspektimeve të biznesit, duke thjeshtuar procedurat administrative dhe duke ofruar shërbime më të mira për investitorët.
Marrëveshja është pjesë e Projektit të Klimës së Investimeve në Kosovë të IFC-së, i cili synon të rrisë konkurrueshmërinë e bizneseve më të vogla vendore duke ulur kostot e pajtueshmërisë me rregulloret dhe duke ndihmuar në tërheqjen dhe mbajtjen e investimeve duke forcuar kornizën ligjore dhe të politikave.
"Numri i investitorëve të gatshëm të hyjnë në tregun e Kosovës po rritet", u shpreh Bajram Hasani, Ministër i Tregtisë. "Me këtë projekt duam të zvogëlojmë numrin e inspektimeve të panevojshme të biznesit, të lehtësojmë barrën administrative për bizneset dhe t'u shërbejmë investitorëve në mënyrë më efikase".
"Synimi ynë është të përmirësojmë klimën e investimeve në Kosovë për investitorët vendorë dhe të huaj", tha Thomas Lubeck, Menaxher Rajonal i IFC-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore. "Ne do të punojmë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për reformën rregullatore, duke ndihmuar në rritjen e transparencës dhe tërheqjen e investimeve në Kosovë për të nxitur rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës".
Qeveria Zvicerane ka kontribuar 2.3 milionë dollarë amerikanë në Projektin më të gjerë të Klimës së Investimeve, i cili do të zbatohet deri në vitin 2020. Projekti është në përputhje me objektivat e Strategjisë së Bashkëpunimit Zviceran për Kosovën 2017-2020 për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për bizneset dhe për të rritur investimet.
Rreth IFC-së
IFC-ja - një organizatë simotër e Bankës Botërore dhe anëtare e Grupit të Bankës Botërore - është institucioni më i madh i zhvillimit global i fokusuar në sektorin privat në tregjet në zhvillim. Ne punojmë me më shumë se 2,000 biznese në mbarë botën, duke përdorur kapitalin, ekspertizën dhe ndikimin tonë për të krijuar tregje dhe mundësi në zonat më të vështira të botës. Gjatë vitit fiskal 2017, kemi siguruar një rekord prej 19.3 miliardë dollarësh për financim afatgjatë për vendet në zhvillim, duke shfrytëzuar fuqinë e sektorit privat për të ndihmuar në dhënien fund varfërisë dhe për të nxitur begatinë e përbashkët. Për më shumë informata, vizitoni www.ifc.org
Lidhuni përmes
Për informacion rreth Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës, vizitoni:
Për informacion rreth Ambasadës Zvicerane në Kosovë, vizitoni: www.eda.admin.ch/pristina
Për informacion rreth SECO në Kosovë, vizitoni: www.fdfa.admin.ch/countries/kosovo/en/home.html