Share this page

IFC’den Trakya Cam’a Enerji Verimliliği Kredisi

İstanbul, 30 Temmuz 2015 — D ünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Türkiye’nin lider düz cam üreticisi olan Trakya Cam’ın Mersin, Polatlı ve Bulgaristan’da yer alan fabrikalarına yönelik enerji verimliliği yatırımlarını desteklemek ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla şirkete 75 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli finansman paketi sağladı.
Finansman paketinin 40 milyon ABD dolarlık kısmı IFC tarafından, 20 milyon ABD dolarlık kısmı IFC'nin yönetimindeki or tak-yatırımcı programı Managed Co-Lending Portfolio Program ( MCPP) tarafından ve geri kalan 15 milyon ABD dolarlık kısmı da sendikasyon kredisi olarak temin edildi.
Projenin söz konusu fabrikalarda yer alan cam ocaklarını ve kullanılmayan ısının geri kazanım yollarını geliştirerek yılda yaklaşık 11.2 milyon ABD doları tutarında doğrudan enerji tasarruf etmesi ve 60.000 ton sera gazı salınımını önlemesi bekleniyor. Pro jenin ayrıca, Trakya Cam’ın Mersin’deki fabrikası ve iştiraki olan Trakya Glass Bulgaria EAD’nin Bulgaristan yer alan fabr ikası için enerji faturalarını %15 oranında azal t ması bekleniyor.
IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Sanayi , Tarım ve Hizmetler Bölüm Başkanı Carsten Mueller anlaşmaya ilişkin olarak şunları söyledi: “Stratejik iş ortağımız olan Şişecam Grup ve iştiraki Trakya Cam ile iklim değişikliğiyle mücadelede doğrudan etki yaratabilecek böyle bir yatırımda tekrar işbirliği yapıyor olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.
IFC’ nin yaklaşık 40 yıldır Şişecam Grup’la işbirliği devam ediyor. IFC’ nin Grup’ta hissesi yer alırken ayrıca Grup’un yurtiçi ve yurtdışında yer alan cam ve kimya sektörlerindeki iştirakleriyle birkaç kredi anl aşması bulunuyor.
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Türkiye’de yaklaşık 50 yıldır özel sektörün kalkınmasını desteklemektedir. Türkiye, toplam yaklaşık 4,3 milyar ABD dolarlık mevcut yatırım portföyü ile IFC’nin tüm küresel portföyü içerisinde en büyük ikinci ülke konumunda yer almaktadır. IFC, 2012-2016 Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde Türkiye’de özel sektöre toplam 2.8 milyar dolar tutarında destekte bulunmuştur.
IFC Hakkında
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur. IFC, finansman gücü, deneyimi ve etkisinden faydalanarak, dünyada aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve zenginliğin eşit dağılımını sağlamak misyonu çerçevesinde 100’den fazla ülkede özel sektör ile birlikte çalışır. IFC, 2014 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli kalkınma sorunlarına çözümler üreten projelere toplam 22 milyar dolar tuttarında finansman sağlamıştır. Daha fazla bilgi için www.ifc.org /Turkey
Bizi takip edebilirsiniz
Trakya Cam Hakkında
Trakya Cam Sanayii A.Ş., 17 bağlı ortaklık, 3 iş ortaklığı ve 3 iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1978 yılında kurulmuş ve 1981 yılında üretime başlamıştır. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğuna bağlı bir kuruluş olan Trakya Cam Sanayii A.Ş., en son teknolojiler kullanılarak ürettiği temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam), otomotiv camları, enkapsüle camlar ve diğer ulaşım araçları camları, enerji camları, beyaz eşya camları, ile inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya ve tarım sektörlerine girdi sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için www.trakyacam.com.tr