Share this page

IFC pomaže kompaniji Johnson Electric da otvori radna mesta u Srbiji

Beograd, Srbija, 9. maj 2016. Međunarodna finansijska korporacija ( IFC), članica Grupe Svetske banke, odobrila je kompaniji Johnson Electric sa sedištem u Hong Kongu kredit u iznosu od 30 miliona dolara za širenje poslovanja, zapošljavanje i rast proizvodnje u Srbiji.
Postrojenje u Nišu trenutno zapošljava 600 radnika. Johnson Electric planira da broj zaposlenih do 2020 . godine poveća na 3.400. Ove investicije su posebno važne za Niš, grad sa dugom industrijskom tradicijom, koji se suočava sa stopom nezaposlenosti iznad nacionalnog proseka od 16%.  
Johnson Electric je proizvođač elektro -motora i srodnih električnih komponenti . Kompanija je jedan od lidera u proizvodnji elektro-motora za različite industrije, uključujući automobilsku industriju, proizvodnju kućnih aparata i električnih alata .
„Ovaj kredit je izraz podrške kojom nam IFC pomaže da realizujemo planove za globalno širenje”, rekao je Jeff Obermayer, finansijski direktor kompanije Johnson Electric. „ Ova investicija će imati pozitivan uticaj na region, imajući u vidu činjenicu da će dobavljači Johnson Electrica zapošljavati nove radnike u Srbiji”.
Kredit je deo finansijske podrške u ukupnom iznosu od 75 miliona dolara koju IFC pruža kompaniji Johnson Electric za širenje poslovanja u Kini, Brazilu, Meksiku i Srbiji.
“Međunarodn a finansijska korporacija pruža podršku Srbiji u razvoju proizvodnje i otvaranju novih radnih mesta”, rekao je Thomas Lubeck, regionalni  direktor IFC-a za Zapadni Balkan. “ Privlačenje stranih investitora koji ulažu u izvozno-orijentisane projekte kao što to čini Johnson Electric, veoma je značajno za lokalnu ekonomiju ”.  
Srbij a je postala akcionar i član Međunarodne finansijske korporacije 2001. godine. Od tada je od strane IFc-a u Srbiji investirano 2,1 milijardi dolara , uključujući 794,7 miliona do lara investiranih od strane partnera, kroz 51 projekat u različitim sektorima. Pored toga, Međunarodna finansijska korporacija je podržala razvoj trgovine sa 178,6 miliona dolara, investiranih preko globalnog Programa finansiranja trgovine. U okviru novog Okvira za partnerstvo sa Republikom Srbijom (CPF Grupe Svetske banke), IFC će obezbedit i finansijska sredstva u iznosu od 400 do 600 miliona dolara, tokom perioda od 2016. do 2012. fiskalne godine.
O Međunarodnoj finansijskoj korporaciji
IFC je deo Grupe Svetske banke i najveća je svetska razvojna institucija koja je orijentisana ka privatnom sektoru u zemljama u razvoju. Kroz saradnju sa preko 2.000 kompanija širom sveta, mobilišemo sopstveni kapital, znanje i uticaj i stvaramo mogućnosti za razvoj u zemljama kojima je razvoj najpotrebniji. Obezbeđivanjem dugoročnih investicija u zemljama u razvoju koje su u 2015. godini dostigle iznos od gotovo 18 milijardi dolara, pomažemo privatnom sektoru da preuzme ključnu ulogu u globalnim naporima za smanjenje ekstremnog siromaštva i jačanje zajedničkog prosperiteta. Za više informacija, posetite naš sajt: www.ifc.org .
Za više informacija o kompaniji Johnson Electric, posetite sajt : www.johnsonelectric.com .
Ostanimo povezani