Share this page

IFC’nin 150 milyon dolar karşılığı TL tutarındaki yatırımı, Türkiye’de sermaya piyasaları ürünlerinin çeşitlendirilmesini hedefliyor

İstanbul, 16 Ekim 2017 – Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Yapı Kredi Bankası’nın gerçekleştirdiği varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK) ihracına 150 milyon dolar karşılığı TL tutarında yatırımı yaptı. Söz konusu finansman konut kredileri sektörüne destek olacak ve sektörde yeşil binaların payının artmasını destekleyecek.
IFC’nin yatırımı Türkiye’de varlık teminatlı menkul kıymet piyasasının tekrar canlanmasına katkıda bulunacak. 6,5 yıl vadeli IFC finansmanı, Yapı Kredi Bankası’nın 2016’da başlattığı 1 milyar Euro’luk tahvil ihraç programı kapsamında gerçekleşti.  IFC tarafından sağlanan kaynağın yaklaşık yüzde 15’i enerji verimliliği kriterlerine uygun olan konutlara sağlanan ‘yeşil mortgage’ kredileri için kullanılacak.
Varlık teminatlı menkul kıymet ihracı Türkiye’de göreceli olarak yeni sayılabilecek bir finansman enstrümanı. Dünya Bankası Grubu Türkiye’de sermaya piyasası araçlarının çeşitlendirilmesini hedefliyor. Derinleşen ve çeşitlenen sermaye piyasaları finansal tabana yayılmayı artırıyor, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına erişimi artırıyor.
IFC Finansal Kurumlar Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkanı Manuel Reyes-Retana
şunları söyledi: “Bu finansman ile IFC’nin Türkiye’deki iki stratejik önceliği çerçevesinde yatırım yapmış oluyoruz: sermaye piyasalarının gelişimi ve sürdürülebilir şehirler. Türk Lirası olarak gerçekleşen bu yatırım sermaye piyasalarına olan güveni artıracak ve farklı finansman araçlarının kullanımını teşvik edecektir. Ayrıca yeşil mortgage ürünleri ile enerji verimli konutların yaygınlaşması desteklenecektir.”
Henüz Türkiye’de nispeten oldukça yeni olan yeşil mortgage ürünü ile bankalar evlerin enerji verimliliği düzenlemelerinin maliyetini azaltarak kredi kullanıcıların alım gücünü artırmış oluyor. Enerji verimliliğine uygun kriterlerde yapılmış konutları satın alan tüketiciler hem çevre dostu alanlarda yaşama fırsatına sahip oluyor, hem de enerji maliyetlerinden tasarruf ediyor. Yapı Kredi Bankası 2021 yılı sonunda yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yeşil mortgage portföyüne ulaşmayı hedefliyor.
IFC Türkiye’de 50 yılı aşkın bir süredir özel sektörü desteklemektedir. Türkiye IFC’nin tüm dünyada en çok faaliyet gösterdiği ikinci ülke konumundadır. IFC, Dünya Bankası Grubu Ortaklık stratejisi çerçevesinde 2012-2017 mali yılları arasında Türkiye’de 5 milyar dolar yatırım yaparak özel sektörü kalkındırmıştır.
IFC Hakkında:
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren ve sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur. Tüm dünyada 2000’i aşkın özel sektör kuluşuyla çalışan IFC 60 yıllık deneyimini paylaşarak ülkelerin kalkınma hedeflerine katkıda bulunur. 2017 mali yılında IFC’nin gelişmekte olan ekonomilerde temin ettiği uzun vadeli yatırım finansmanı yaklaşık 19,3 milyar dolar’dır.
Bizi takip edin