Share this page

Nowa dyrektor regionalna IFC na region Europy i Azji Środkowej

Wiedeń, 10 maja 2018 r . — Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC), będąca częścią Grupy Banku Światowego, powołała Wiebke Schloemer na stanowisko dyrektora na region Europy i Azji Środkowej. Portfel IFC w regionie, w skład którego wchodzi 28 krajów, obejmuje projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 10 miliardów dolarów, a także 89 projektów doradczych.
Wiebke Schloemer, która dotychczas zajmowała się głównie projektami infrastrukturalnymi w IFC, z dniem 1 maja 2018 r. zastąpiła Tomasza Telmę. Będzie pracować w Wiedniu, nadzorując program IFC w takich krajach jak Turcja, Ukraina, Gruzja, Serbia, Kazachstan, Polska i Rosja.
Wiebke Schloemer ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie finansowania projektów, finansów korporacyjnych, private equity w różnych branżach, w tym w energetyce, transporcie, sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej, telekomunikacji i technologii. Przed mianowaniem na obecne stanowisko nadzorowała inwestycje IFC o łącznej wartości przekraczającej 5,5 miliarda dolarów w obszarze infrastruktury w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
„W tym regionie narodziło się wiele innowacyjnych inicjatyw, poczynając od doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i efektywności wykorzystania zasobów, po zielone obligacje; od pierwszego w historii IFC projektu mającego na celu przystosowanie do zmian klimatu, po program na rzecz rozwoju miast i firm” – mówi Wiebke Schloemer .
„Choć dotychczasowe rezultaty naszych działań są bardzo satysfakcjonujące, przed nami wiele wyzwań. Naszą rolą powinno być wspieranie sektora prywatnego w radzeniu sobie z najpilniejszymi potrzebami, do których zaliczam modernizację infrastruktury, poprawę efektywności agrobiznesu, wspieranie przyjaznych dla klimatu innowacji w branży wytwórczej oraz wzmacnianie lokalnych rynków kapitałowych” – dodaje Wiebke Schloemer .
Wiebke Schloemer rozpoczęła pracę w IFC w Waszyngtonie w 2004 r., zajmując się inwestycjami w sektorze telekomunikacji, mediów i technologii. Następnie pracowała w różnych regionach świata, w tym w Europie i Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej oraz w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku.
Przed rozpoczęciem pracy w IFC Wiebke Schloemer pracowała w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz w niemieckiej DEG (German Investment Corporation), zajmując się zadłużeniem infrastrukturalnym i transakcjami kapitałowymi w Afryce, Azji i Europie Wschodniej.
IFC
IFC, która wchodzi w skład Grupy Banku Światowego, jest największą globalną instytucją rozwojową pracującą z sektorem prywatnym w krajach rozwijających się. IFC pracuje z ponad 2000 firm na całym świecie, dając im potrzebny kapitał i międzynarodowe doświadczenie. W roku fiskalnym 2017 długoterminowe inwestycje IFC na rynkach rozwijających się wzrosły do rekordowej kwoty 19,3 miliarda dolarów, dzięki czemu sektor prywatny mógł zrobić więcej na rzecz walki z ubóstwem i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji: www.ifc.org
Zapraszamy do odwiedzenia: