Share this page

IFC objavljuje imenovanje novog regionalnog direktora za Evropu i Centralnu Aziju

Beč, Austrija, 10. maj 2018. godine — IFC, članica Grupe Svetske banke, imenovala je novog direktora za region Evrope i Centralne Azije, koji obuhvata 28 zemalja i portfolio investicija i 89 savetodavnih projekata vredan preko 10 milijardi USD.
Vibke Šloumer će zameniti Tomaša Telmu od 1. maja 2018. godine. Bivša regionalna direktorka IFC-ja za infrastrukturu, koja će raditi iz Beča, upravljaće regionom koji uključuje Tursku, Ukrajinu, Gruziju, Srbiju, Kazahstan, Poljsku, Rusiju, i druge zemlje, kao i timom od 420 stručnjaka odgovornih za preko 3 milijarde USD novih investicija na godišnjem nivou.
Šloumer ima preko 20 godina iskustva u projektnom i korporativnom finansiranju, kao i u private equity investicijama u širokom spektru delatnosti, uključujući sektore energetike, transporta, komunalnih usluga, telekomunikacija i tehnologije. Pre ovog imenovanja, vodila je infrastrukturne investicije IFC-ja širom Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Severne Afrike i upravljala investicijama od preko 5,5 milijardi USD.
“Ovo je region koji je iznedrio mnogo novih proizvoda i inicijativa, od savetodavnih usluga u vezi sa energetskom i resursnom efikasnošću do zelenih obveznica, i od prvog IFC-jevog projekta klimatskog prilagođavanja do inicijative IFC-ja za gradove, koji pomažu privatnim preduzećima da rastu i doprinose regionalnom privrednom rastu,” rekla je. “Mada se radi o vrednim rezultatima, izazovi i dalje postoje. Našu ulogu u regionu vidim u pružanju rešenja usmerenih ka privatnom sektoru, koja se odnose na najurgentnije potrebe zemalja naših klijenata, poput poboljšanja infrastrukture, povećanja delotvornosti agrobiznisa, podržavanja inovacija u proizvodnji koje se ne odražavaju negativno na klimu, i jačanja lokalnih tržišta kapitala.”
Šloumer se pridružila IFC-ju u Vašingtonu, D.C. 2004. godine kao saradnik za investicije u grupi za telekomunikacije, medije i tehnologiju (TMT). Njeno naknadno regionalno iskustvo uključuje Evropu i Centralnu Aziju, Bliski Istok i Severnu Afriku, kao i region Istočne Azije i Pacifika.
Pre nego što je počela da radi u IFC-ju, Šloumer je bila zaposlena u Evropskoj investicionoj banci u Luksemburgu i u DEG-u, Nemačkoj investicionoj korporaciji, gde je radila na dugovnim i vlasničkim transakcijama u oblasti infrastrukture u Africi, Aziji i Istočnoj Evropi.
O IFC-ju
IFC—sestrinska organizacija Svetske banke i član Grupe Svetske banke—najveća je globalna razvojna institucija fokusirana na privatni sektor u tržištima u usponu. Radimo sa više od 2.000 preduzeća širom sveta, koristeći svoj kapital, stručno znanje i uticaj u cilju kreiranja tržišta i prilika u najzahtevnijim delovima sveta. U finansijskoj 2017. godini, realizovali smo dugoročno finansiranje na nivou rekordnih 19,3 milijarde USD u zemljama u razvoju, oslanjajući se na moć privatnog sektora u davanju doprinosa iskorenjivanju siromaštva i podsticanju zajedničkog prosperiteta. Dodatne informacije su dostupne na www.ifc.org
Ostanimo u vezi