Share this page

IFC-ja, Banka për Biznes fillojnë me Produkte kreditore për të rritur efiçencën e energjisë në Kosovë