Share this page

IFC, TSKB’nin Yeşil Tahvil İhracına 50 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu),
Türkiye'den bir kurumun uluslararası piyasalardaki ilk yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihracına 50 milyon dolar yatırım yaptı
İstanbul, 13 Mayıs 2016 — Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nin yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihracına 50 milyon dolar yatırım yaptı. TSKB'nin ihracı Türkiye'den bir kurumun uluslarası piyasalardaki ilk yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihracı olma özelliği taşıyor.
TSKB, yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihracında 300 milyon dolar borçlandı, Uluslararası piyasalarda "green/sustainable bond" olarak adlandırılan yeşil/sürüdürülebilir tahvil, yeşil ve sürdürülebilir özel sektör projelerinin finansmanında kullanılacak.
TSKB Genel Müdürü Suat İnce şunları söyledi: “TSKB olarak sürdürülebilir büyüme, enerji ve kaynak verimliliği, ve yenilenebilir enerji yatırımları üzerine odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye'den uluslarası piyasalardaki ilk yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek ülkemizde yeni bir pazarın kurulmasına liderlik ettiğimiz için gururluyuz.”
Yeşil/sürüdürülebilir tahvil, iklim değişikliği ile savaşma ve uyum sağlama çalışmalarında özel sektör sermayesinin mobilize edilmesi için son dönemde oldukça sık kullanılmaya başlanan bir finansal araç haline gelmiştir. IFC’nin yeşil/sürüdürülebilir tahvil programı, özel sektör yatırımlarının karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projelere ulaşmasına yardım etmektedir. Aralık 2015 itibariyle IFC, 5 milyar dolara yakın yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihrac etmiştir.
IFC olarak Türkiye’nin iklim değişikliği hedeflerine ulaşması için öncelikli olarak destek olmaya devam edeceklerini belirten IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Finansal Kurumlar Grubu Başkanı Manuel Reyes- Retana şunları söyledi: “IFC yeşil/sürüdürülebilir tahvil pazarının küresel bazda gelişmesinde öncü konumundadır. Uzun dönemli iş ortağımız TSKB’nin Türkiye'den ilk yeşil/sürüdürülebilir tahvil ihracına imza atmasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu işlemin diğer finansal kuruluşlara bu pazara katılmaları için örnek teşkil edeceğini umuyoruz.”
Bugün iklim değişikliği ekononik büyümenin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor. Dünya Bankası’nın Shockwaves raporuna göre uluslararası toplumlar emisyon azaltıcı önlemleri bir an evvel almazsa iklim değişikliği yüzünden 2030 yılına kadar 100 milyon insan daha aşırı yoksulluk sınırında yaşayacak. Dünya Bankası Grubu yıllık yatırımlarının %28’ini iklim yatırımlarına aktarma ve ek olarak 2020 yılına kadar özel sektöre 13 milyar dolar yatırım yapma taahhüttünde bulunmuştur.
IFC, yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de özel sektörün kalkınmasını desteklemektedir. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke İşbirliği Stratejisi (2012-2016) çerçevesinde Türkiye’de özel sektöre 4 milyar dolar tutarında destekte bulunmuştur.  
IFC  Hakkında:
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur. IFC, finansman gücü ve küresel deneyiminden faydalanarak, dünyada aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve zenginliğin eşit dağılımını sağlamak misyonu çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerdeki 2000’den fazla iş ortağı ile beraber çalışmaktadır. IFC, 2015 mali yılında gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli kalkınma sorunlarına çözümler üreten projelere yaklaşık 18 milyar dolar tutarında finansman sağlamıştır. Daha fazla bilgi için www.ifc.org
Bizi takip edebilirsiniz