Share this page

IFC mbështet Shqipërinë në rritjen e sigurisë së furnizimit me energji

Tiranë, Shqipëri, 22 qershor 2016 – IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore dhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë e Republikës së Shqipërisë nënshkruan një Memorandum Mirekuptimi që do të ndihmojë në krijimin e Burses Shqiptare te Energjise dhe do të sigurojë një lidhje më të mirë të tregut te brendshem te energjise me vendet e tjera në Evropë.
Sipas marrëveshjes IFC-ja do të këshillojë Qeverinë Shqiptare për krijimin e Burses e Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë. Kjo bursë do të jetë vendi kryesor për tregtimin e energjisë, e cila do t’i japë mundësi Shqipërisë të blejë dhe të shesë lehtësisht dhe në një kohë të shkurtër energji tek vendet fqinje. Bursa e Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë do të ndihmojë në nxitjen e integrimit të rrjetit energjetik të Shqipërisë me pjesën tjetër të Evropës, përfshirë edhe Kosovën. Ajo gjithashtu do të ndikojë në rritjen e transparencës së çmimeve dhe do të përmirësojë klimën e investimeve për projekte të reja në fushën e energjisë.
“Shqipëria është e angazhuar për liberalizimin e tregut të saj të energjisë, dhe për këtë ne kemi miratuar së fundmi Ligjin e Ri të Energjisë,” tha Damian Gjiknuri, Ministër i Energjisë dhe Industrisë. “Krijimi i Bursës së Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë është një hap i rëndësishëm në këtë proces.”
Shqipëria është vend kandidat për Bashkimin Evropian dhe së fundmi ajo është bërë pjesë e Komunitetit të Energjisë, një organizatë shumëkombëshe që bashkon Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera të Ballkanit.
“IFC-ja po mbështet krijimin e Bursës së Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë në Shqipëri nëpërmjet shërbimit të saj këshillimor të kombinuar me atë të investimeve” tha Thomas Lubeck, Menaxher i IFC-së për Ballkanin Perëndimor. “Ne do të punojmë me partnerët tanë për krijimin e Bursës së Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë, nga e cila do të përfitojnë prodhuesit, tregëtuesit e energjisë elektrike dhe klientët në Shqipëri.”
Ky projekt zbatohet nga Departamenti i Shërbimit Këshillimor për Partneritete Publike dhe Private të IFC-së, e mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë.
Shqipëria u bë anëtare e IFC-së në vitin 1991. Që nga ai vit e deri më sot, investimet e IFC-së në Shqipëri arrijnë shumën 762.3 milionë dollarë amerikanë, nga e cila 279 milionë dollarë janë të mobilizuara nga partnerët tanë, në 24 projekte në sektorë të ndryshëm. Përveç kësaj, IFC-ja ka mbështetur lëvizjet tregtare me një kredi rreth 6 milionë dollarë nëpërmjet programit të IFC-së për financimin e tregtisë.
Aktualisht, portofoli i investimeve së IFC-së në Shqipëri është 187 milionë dollarë. Programi i Shërbimit Këshillimor i ofruar nga IFC-ja, si dhe në partneritet me Bankën Botërore, synon të përmirësojë klimën e investimeve, performancën e shoqërive të sektorit privat, qasjen në financime, dhe tërheqjen e pjesëmarrjes së sektorit privat në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës.
Rreth IFC-së
IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh global zhvillimi, me fokus sektorin privat në vendet në zhvillim. Duke punuar me më shumë se 2.000 biznese në mbarë botën, ne përdorim kapitalin tonë, ekspertizën, dhe ndikimin, për të krijuar mundësi aty ku është më shumë e nevojshme. Në vitin 2015, investimet tona afatgjata në vendet në zhvillim u rritën në gati 18 miliardë dollarë, duke ndihmuar sektorin privat të luajë një rol thelbësor në përpjekjet globale për t'i dhënë fund varfërisë ekstreme dhe për të rritur prosperitetin e përbashkët. Për më shumë informacion, vizitoni www.ifc.org .