Share this page

IFC-ja ndihmon në rritjen e qasjes në financim për mikro-bizneset dhe bizneset e vogla si dhe fermerët në Kosovë

Kosovë, Prishtinë, 13 qershor 2018 - IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka ofruar një kredi prej 1 milion eurosh për Agjencionin për Financim në Kosovë (AFK), institucioni më i madh mikrofinanciar në vend, për të rritur qasjen në financim për bizneset mikro dhe të vogla, si dhe në veçanti për fermerët dhe agrobizneset e vogla në zonat rurale dhe gjysmë urbane.
Fondet afatmesme dhe afatgjata janë kritike për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe për krijimin e vendeve të punës, por mbeten të pakta për pjesën më të madhe të vendit. Me seli në Pejë, AFK-ja është një nga institucionet e pakta mikrofinanciare pa zyrë qendrore në kryeqytetin Prishtinë, dhe u shërben më shumë se 14,000 klientëve përmes një rrjeti me 20 degë në mbarë vendin. Rreth 40 përqind e klientëve të AFK-së janë fermerë dhe ndërmarrës në sektorin e bujqësisë, të cilët shpesh përballen me sfida kur përpiqen të sigurojnë fonde nga bankat komerciale.
“IFC-ja do të na ndihmojë që ta përmirësojmë dhe ta rrisim kreditimin tonë për ndërmarrësit dhe fermerët në Kosovë", tha Vahdet Anadolli, Kryeshef Ekzekutiv i AFK-së. “Kredia e IFC është gjithashtu një vlerësim i rëndësishëm i punës që ka bërë AFK-ja gjatë disa viteve të fundit".  
Investimi përfshin një hua prej 0.7 milion eurosh për llogarinë e vetë IFC-së dhe një hua prej 0.3 milion eurosh nga IFC-ja, si njësia zbatuese për Dritaren e Sektorit Privat të Programit Global të Bujqësisë dhe Ushqimit (GAFSP).
“Duke siguruar këtë hua për AFK-në, ne konfirmojmë besimin tonë në sektorin mikrofinanciar të Kosovës", tha Thomas Lubeck, Menaxher Rajonal i IFC-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore. “AFK-ja është institucioni i tretë mikrofinanciar në Kosovë që merr përkrahjen tonë, pasi ky sektor është thelbësor për kanalizimin e fondeve për ndërmarrësit urbanë dhe ruralë, të cilët janë duke krijuar mundësi për rritje dhe punësim në vend".
Për ta zhvilluar më tej marrëdhënien me bujqësinë, në gusht 2016 AFK-ja nënshkroi një marrëveshje me ekipin këshillues të agro-financimit të IFC-së për të rishikuar qasjen ndaj agro-kreditimit të organizatës dhe për të ngritur ekspertizën e personelit në agrobiznes.
Rreth IFC-së
IFC-ja - një organizatë simotër e Bankës Botërore dhe anëtare e Grupit të Bankës Botërore - është institucioni më i madh i zhvillimit global i fokusuar në sektorin privat në tregjet në zhvillim. Ne punojmë me më shumë se 2,000 biznese në mbarë botën, duke përdorur kapitalin, ekspertizën dhe ndikimin tonë për të krijuar tregje dhe mundësi në zonat më të vështira të botës. Gjatë VF 2017, kemi siguruar një rekord prej 19.3 miliardë dollarësh për financim afatgjatë për vendet në zhvillim, duke shfrytëzuar fuqinë e sektorit privat për të ndihmuar në dhënien fund varfërisë dhe për të nxitur begatinë e përbashkët. Për më shumë informata, vizitoni www.ifc.org
Qëndroni në lidhje
Rreth GAFSP
Programi Global i Bujqësisë dhe Ushqimit (GAFSP) është një përpjekje globale që mbledh burimet e donatorëve për të financuar programe të fokusuara në rritjen e produktivitetit bujqësor, si një mënyrë për të ulur varfërinë dhe për të rritur sigurinë e ushqimit dhe të ushqyerit. GAFSP shënjestron vendet me shkallët më të larta të varfërisë dhe urisë. Dritarja e Sektorit Publik u ndihmon qeverive për planet kombëtare të bujqësisë dhe sigurisë ushqimore. Dritarja e Sektorit Privat, e menaxhuar nga IFC-ja dhe e përkrahur nga qeveritë e Australisë, Kanadasë, Japonisë, Holandës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, ofron kredi afatgjata dhe afatshkurtra, garanci kredie dhe ekuitet për kompanitë e sektorit privat për të përmirësuar rritjen e produktivitetit, për të thelluar lidhjet e fermerëve me tregjet dhe për të rritur kapacitetet dhe shkathtësitë teknike.
Për më shumë informata rreth AFK-së , vizitoni www.afkonline.org