Share this page

IFC, Komisioni Evropian ndihmojnë Kosovën që të përmirësojë politikat e investimeve dhe të rrisë investimet

Prishtinë, Kosovë, 20 nëntor 2018— IFC, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka nënshkruar një
Marrëveshje me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për të ndihmuar në rritje të investimeve të huaja direkte, duke përafruar më shumë politikat e saj të investimeve me praktikat më të mira ndërkombëtare, si dhe duke përmirësuar shërbimet e saj ndaj investitorëve. Kjo është në përputhje me zotimet e bëra nga Kosova për zhvillimin e zonës ekonomike rajonale.  
Liderët e Ballkanit Perëndimor janë pajtuar, më 2017, që të krijojnë një Zonë Ekonomike Rajonale (ZER) për të mundësuar lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, investimeve dhe punëtorëve profesionalë. IFC, me kontributin financiar nga Komisioni Evropian, do të mbështesë Kosovën në implementimin e reformave kryesore të lidhura me politikat e investimeve të domosdoshme për ZER-në.
Projekti do të adresojë të gjitha fazat e ciklit jetësor të një investimi, që nga përmirësimi i procedurave për hyrjen dhe kryerjen e investimeve, si dhe përforcimi i politikave për mbajtjen e investimeve, deri tek avancimi i punës në promovim dhe tërheqje të investimeve.
“Numri i investitorëve të gatshëm për të hyrë në tregun e Kosovës është në rritje," tha Endrit Shala, Ministër i Tregtisë. “Me këtë projekt, duam të përmirësojmë klimën e investimeve për biznese, të përafrojmë politikat tona të investimeve me standardet e BE-së, si dhe të shërbejmë investitorët në mënyrë më efikase.”
Marrëveshja është pjesë e Projektit të IFC-së për Politikat dhe Promovimin e Investimeve në Rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili synon të shtyjë reformat e përqendruara në klimën e investimeve, për të hapur treg të ri rajonal për investime në Ballkanin Perëndimor.
“Ndërlidhja e ekonomive të rajonit me tregjet globale përmes tregtisë, transportit dhe investimeve do të ndihmojë në shtytjen e investimeve të huaja dhe rajonale, si dhe të krijojë vende të reja pune”, tha Thomas Lubeck, Menaxher Rajonal i IFC-ë për Evropën Qendrore dhe Juglindore. “Puna jonë me Ministrinë është pjesë e një programi më të gjerë të Grupit të Bankës Botërore, të fokusuar në reformat e klimës së investimeve dhe konkurrencës në rajon.’
“Projekti do të kontribuojë në implementimin e rekomandimeve në lidhje me politikat e investimeve nga Raporti i KE-së për Vendin më 2018,” tha Riccardo Serri, Zëvendës Shef i Zyrës së Bashkimit Evropian / Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian në Kosovë. “Projekti do të mbështesë gjithashtu përpjekjet e Kosovës që të zbatojë Planin Shumëvjeçar të Veprimit për themelimin e Zonës Ekonomike Rajonale të miratuar në Samitin e Ballkanit Perëndimor 6 në Trieshte më 2017.”
Komisioni Evropian ka kontribuar me 2.5 milionë euro në Projektin e gjerë Rajonal të Politikave dhe Promovimit të Investimeve, i cili do të implementohet deri në qershor të vitit 2020. Projekti do të implementohet në partneritet me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal.
Në lidhje me IFC-në
IFC—organizatë simotër e Bankës Botërore dhe anëtare e Grupit të Bankës Botërore - është institucioni më i madh për zhvillimin global, që fokusohet tek sektori privat në tregjet në zhvillim. Ne punojmë me më shumë se 2,000 biznese në të gjithë botën, duke përdorur kapitalin, ekspertizën dhe ndikimin tonë për të krijuar tregje e mundësi në zonat më të vështira të botës. Në vitin fiskal 2018, kemi shpërndarë më se 23 miliardë dollarë në financim afatgjatë për vendet në zhvillim, duke shtyrë përpara fuqinë e sektorit privat drejt çrrënjosjes së varfërisë së skajshme dhe nxitjes së perspektivave të përbashkëta. Për më shumë informata, vizitoni www.ifc.org
Qëndroni të lidhur
Për informata në lidhje me Ministrinë kosovare të Tregtisë dhe Industrisë, vizitoni: https://mti.rks-gov.net
Për më shumë informata për BE-në, vizitoni: