Share this page

IFC, Komisioni Evropian ndihmojnë Kosovën që të përmirësojë politikat e investimeve dhe të rrisë investimet