Share this page

IFC investeşte în Raiffeisen Bank Romania pentru a extinde accesul la finanţare pentru IMM-uri şi locuinţe verzi

Bucureşti, România, 20 decembrie 2019 — IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, furnizează Raiffeisen Bank Romania un pachet de finanţare în sumă de 720 milioane lei (echivalentul a $168 milioane) pentru a imbunatati finanţarea oferită IMM-urilor, proiectelor cu impact pozitiv asupra mediului şi segmentului ipotecar, trei segmente defavorizate din economia României.
Pachetul de finanţare constă într-o investiţie de 240 milioane de RON în obligatiuni care se vor califica drept capital de nivel 2 conform acordului Basel III, care vin să imbunatateasca baza de capital a băncii, precum şi un împrumut în sumă de 480 milioane RON. Investiţiile IFC vor ajuta Raiffeisen Bank România să-şi extindă portofoliul de împrumuturi către IMM-uri, să majoreze finanţările pentru proiecte dedicate energiei sustenabile, precum şi pentru susţinerea creditelor ipotecare, inclusiv credite ipotecare verzi.
„Pe langa ajutorul acordat Raiffeisen Bank pentru a-şi consolida baza de capital, finanţarea va da posibilitatea băncii să-şi majoreze capacitatea de finanţare a locuinţelor verzi şi să-şi sporească activitatea de finanţare sustenabilă“, a declarat Preşedintele şi CEO-ul Raiffeisen Bank Romania, dl. Steven van Groningen. „Finanţarea ne va ajuta de asemenea să sprijinim în continuare IMM-urile din România, în condiţiile în care deşi joacă un rol important în crearea de valoare economica şi noi locuri de muncă, acestea se confruntă cu provocări atunci când au nevoie de finanţare“.
„Această investiţie face parte din strategia IFC de dezvoltare a pieţelor de capital in România“, a declarat dl. Vittorio Di Bello, Senior manager în cadrul IFC, Grupul pentru Instituţii Financiare, Europa şi Asia Centrală. „Este prima emisiune de obligaţiuni subordonate în moneda locală de pe piaţa românească şi constituie un semnal clar cu privire la progresul înregistrat de pieţele de capital din România în ultimii câţiva ani“.
Raiffeisen Bank România este un client vechi al IFC. Începând din anul 2004, IFC a oferit băncii finanţare în sumă de 61 milioane USD prin intermediul unui împrumut pentru finanţarea IMM-urilor şi prin investiţii în obligaţiuni emise de către bancă.
Despre Raiffeisen Bank Romania
Raiffeisen BANK S.A., o subsidiara a Raiffeisen Bank International Austria, este una din cele mai mari 5 bănci din România, cu active totale de 42,4 miliarde lei şi cu venituri de aproape 2 miliarde lei (la data de 30 septembrie 2019). Banca deserveşte peste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri şi peste 5.750 de societăţi comerciale de dimensiuni medii şi mari. Raiffeisen BANK S.A. are peste 4.800 angajaţi, 366 agenţii (dintre care 32 cashless) şi o reţea de peste 820 ATM-uri, 22.200 POS-uri şi 290 masini multifuncţionale.
Despre IFC
IFC - organizaţie-soră a Băncii Mondiale şi membră a Grupului Băncii Mondiale - este cea mai mare instituție globală de dezvoltare concentrată pe sectorul privat din piețele emergente. Cu peste 2000 de societăţi în toată lumea care utilizează capitalul nostru, expertiza noastră şi influenţa noastră pentru a crea pieţe şi oportunităţi acolo unde acestea sunt cel mai necesare. În exerciţiul financiar încheiat la 31 dec. 2019, am oferit ţărilor în curs de dezvoltare o finanţare pe termen lung în sumă de peste 19 miliarde USD, valorificând capacităţile din sectorul privat pentru a contribui la eliminarea sărăciei extreme şi pentru a susţine prosperitatea comună. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.ifc.org
Rămâneţi în legătură cu noi!