Share this page

IFC pomaga mniejszym firmom w Polsce pozyskiwać finansowanie

Warszawa, 21 marca 2016 r. – IFC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation ) będąca częścią Grupy Banku Światowego pożyczy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 75 milionów dolarów, aby ułatwić dostęp do finansowania małym i srednim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym w słabiej rozwiniętych regionach Polski. Umowa wpisuje się w cele Grupy Banku Światowego, którymi są wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz budowanie powszechnego dobrobytu.
Wspólne przedsięwzięcie IFC i Raiffeisen-Leasing Polska S.A. pomoże zwiększyć inwestycje oraz zaangażowanie prywatnego sektora we wschodnich regionach Polski. Projekt ten jest przykładem realizacji celów IFC, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwać długoterminowe finansowanie po przystępnej cenie.
„Polska gospodarka rośnie szybko, jednak rozwój ten koncentruje się głównie w centralnych i zachodnich regionach kraju” – mówi Tomasz Telma, dyrektor w IFC odpowiedzialny za Europę i Centralną Azję. „W obliczu nieustających zawirowań gospodarczych na świecie, pogarszającej się aktywności inwestycyjnej i rosnących obciążeń fiskalnych, rolą IFC jest wspieranie projektów, które pobudzają wzrost i pomagają mniejszym firmom na słabiej rozwiniętych rynkach. Działania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju także całego kraju” – dodaje Tomasz Telma.
Raiffeisen-Leasing Polska S,A,, wiodąca firma leasingowa w Polsce, należy do grupy Raiffeisen Bank International, od dłuższego czasu będącej partnerem IFC w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki znajomości lokalnych rynków oraz koncentracji na małych i średnich firmach, Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest idealnym partnerem dla tego projektu.
„Małe i średnie firmy są niezwykle ważnym elementem polskiej gospodarki. Dzięki partnerstwu Raiffeisen Leasing i IFC, budujemy platformę wsparcia finansowego dla mniejszych przedsiębiorstw działających tam, gdzie finansowanie jest najbardziej potrzebne. Projekty takie jak ten sprawiają, że rosną inwestycje, poprawia się kondycja sektora małych i średnich firm i w rezultacie zyskuje cała gospodarka” – mówi Przemysław Stańczyk, wiceprezes Raiffeisen Leasing.
IFC rozpoczęła działalność w Polsce ponad 25 lat temu. Od tamtego czasu przeprowadziła szereg projektów w sektorze budowlanym, ochrony zdrowia czy na rynku finansowym. Po 2004 r., kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, IFC zaczęła skupiać się głównie na innych rozwijających się rynkach w regionie. Dziś, zgodnie ze strategią Grupy Banku Światowego dla Polski, IFC poszukuje w Polsce ważnych dla całej gospodarki projektów, które między innymi ułatwiają dostęp do finansowania i wspierają rozwój polskich firm za granicą.
IFC
IFC jest częścią Grupy Banku Światowego. To największa na świecie instytucja na rzecz rozwoju skupiona na sektorze prywatnym. Obecnie, IFC pracuje z ponad 2000 firmami na całym świecie, dostarczając im potrzebny kapitał i międzynarodowe doświadczenie. W roku fiskalnym 2015, długoterminowe inwestycje IFC na rynkach rozwijających się wzrosły do niemal 18 miliardów dolarów. Dzięki temu sektor prywatny może również odgrywać ważną rolę w wysiłkach na rzecz zlikwidowania ubóstwa i wspierania powszechnego dobrobytu. Więcej informacji: www.ifc.org oraz:
Raiffeisen-Leasing Polska
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest liderem nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania biznesu. Od 1998 r. buduje swoją wiarygodność i rozpoznawalność na polskim rynku, pozostając jednym z najbardziej zaufanych podmiotów wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw. Po 2015 r. Spółka jest jedną z największych firm leasingowych w Polsce i niekwestionowanym liderem finansowania ze wsparciem UE. Zajmuje drugie miejsce w kategorii finansowania samochodów osobowych z 25-proc. wzrostem, jest również jednym z wiodących podmiotów w finansowaniu innych środków trwałych tj. pojazdów, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. Jednocześnie oferuje finansowanie w obszarze IT i sprzętu medycznego, wyposażenia biur.