Share this page

IFC, AFK Punojnë së bashku për të rritur kreditimin për fermerët e Kosovës

Prishtinë, Kosovë, 7 dhjetor 2016 - IFC, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, dhe Agjencia për Financim (AFK), institucion mikrofinanciar, po punojnë së bashku për të nxitur kreditimin e fermerëve në Kosovë, si pjesë e një përpjekje për të mbështetur zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
IFC do ta këshillojë AFK-në, pasi që kjo qendër zhvillon strategjitë dhe mjetet e financimit që do ta mundësojnë që ajo të shtrijë financimin për më shumë firma bujqësore. IFC gjithashtu do të mbështesë AFK-në me mbajtjen e trajnimeve për të ndihmuar fermerët që të kuptojnë më mirë instrumentet financiare dhe të prezantojnë planet e tyre të biznesit ndaj kreditorëve. Këto përpjekje vlerësohen si kyçe në Kosovë, ndërsa fermerët janë një pjesë kyçe e ekonomisë por se shpesh kanë hasur në vështirësi për të pasur qasje në financa të cilat u nevojiten për të zgjeruar bizneset e tyre.
“Duke përdorur përvojën dhe ekspertizën e IFC-së në financimin e bujqësisë, ne shpresojmë të zhbllokojmë potencialin e investimeve në sektorin e bujqësisë si pikë kritike për shtytjen e rritjes ekonomike në Kosovë," tha Vahdet Anadolli, Drejtor ekzekutiv i AFK-së. "Ne do të vazhdojmë ta zhvillojmë kreditimin tonë të bujqësisë për t’i ndihmuar klientët tanë duke ofruar kapital punues të duhur dhe qasje në financim për fermerët dhe palë të tjera përgjatë zinxhirëve të qëndrueshëm të furnizimit".
Kjo nismë është duke u drejtuar nga IFC me projektin Financimi i Bujqësisë për Evropën dhe Azinë Qendrore, i cili merr mbështetje nga Ministria e Financave e Austrisë dhe Banka hungareze Eksport-Import.
“Bujqësia është një punëdhënës kryesor në mbarë botën, në veçanti në pjesët rurale të vendeve në zhvillim,” është shprehur Leah Soroka, Menaxhere e Programit të IFC-së për Financim të Bujqësise në Evropë dhe Azi Qendrore. “Por një sfidë kryesore për shumicën e këtyre fermerëve është qasja në financa. IFC mbështetë institucionet financiare si ndërmjetës, duke i lejuar ato të arrijnë tek një numër në rritje të fermerëve të vegjël, duke mbështetur risitë në sektor dhe duke nxitur krijimin e vendeve të punës."
Projekti i IFC-së Financimi i Bujqësisë në EAQ synon rritjen e qasjes në financa për sektorin e bujqësisë në Ukrainë, Azinë Qendrore, Azerbajxhan dhe në Ballkanin Perëndimor.
Kosova u bë anëtare dhe aksionare e IFC-së në vitin 2009. Që atëherë, IFC-ja ka investuar dhe mobilizuar 391 milionë dollarë në vend përmes pesë projekteve në sektorë të ndryshëm. Përveç kësaj, IFC-ja ka mbështetur rrjedhjet tregtare në shumën prej 4.8 milionë dollarë përmes programit të saj të financimit të tregtisë. Shërbimet këshilluese të IFC-së në Kosovë synojnë të përmirësojnë klimën e investimeve dhe performancën e kompanive të sektorit privat, dhe të tërheqin pjesëmarrjen e sektorit privat në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës.
Për më shumë të dhëna mbi AFK-në, ju lutem vizitoni: http://www.afkonline.org/rreth-nesh-eng.html
Për Ministrinë e Financave të Austrisë
Programi ekonomik i jashtëm i ministrisë mbështetë procesin e zhvillimit dhe tranzicionit në Evropën juglindore dhe lindore. Programi ka për qëllim nxitjen e investimeve të qëndrueshme për mbështetjen e rritjes ekonomike, krijimin e vendeve të punës dhe përmirësimin e mjedisit afarist. Për më shumë informata, vizitoni: https://english.bmf.gv.at/
Për Bankën Hungareze Eksport-Import dhe Ndërmarrjen hungareze të Sigurimit të Kredive të Eksportit
Qëllimi i tyre është t'ju shërbejë eksportuesve hungarez nëpërmjet ofrimit të financimit të efektshëm dhe lehtësimeve në sigurim. Duke qenë mjet për ofrimin e nxitjes ekonomike dhe të politikave, misioni i tyre është mbështetja e ndërmarrjeve hungareze eksportuese në lehtësimin e mbajtjes së vendeve të punës, rritjen e punësimit dhe rritjen e kapaciteteve të eksportit në Hungari. Për më shumë informata, vizitoni: http://exim.hu/
Rreth IFC-së
IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, është institucioni më i madh për zhvillim global që fokusohet ekskluzivisht në sektorin privat në tregjet në zhvillim. Duke punuar me mbi 2000 biznese në mbarë botën, ne shfrytëzojmë kapitalin, ekspertizën, dhe ndikimin tonë, për të krijuar mundësinë aty ku më së shumti nevojitet. Në vitin fiskal 2016, investimet tona afatgjate në vendet në zhvillim u ngritën në afro 19 miliardë dollarë, duke ndihmuar sektorin privat që të luajë rolin kryesor në përpjekjen globale për të çrrënjosur varfërinë e skajshme dhe për të rritur përparimin e përbashkët. Për më shumë informata, vizitoni www.ifc.org .
Qëndroni në lidhje