Share this page

IFC-ja ndihmon KEP Trust të Rrisë Qasjen në Financim për Bizneset e Vogla dhe Fermerët në Kosovë.

Kosovë, Prishtinë, 10 maj 2018 - IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka siguruar një hua prej 2 milion eurosh për institucionin mikrofinanciar KEP Trust (KEP), për të shtuar kreditimin e bizneseve të vogla dhe fermerëve në Kosovë, duke nxitur rritjen dhe krijimin e vendeve të punës.
Financimi afatmesëm dhe afatgjatë është kritik për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe për krijimin e vendeve të punës, por ato mbeten të pakta për pjesën më të madhe të vendit. KEP-i fokusohet tek sipërmarrësit dhe fermerët e vegjël, të cilët shpesh përballen me sfida kur përpiqen të sigurojnë fonde nga bankat.
“Kredia e IFC-së do të na ndihmojë të rrisim kreditimin në zonat rurale dhe të mbshtesim zhvillimin e bujqësisë dhe bizneseve të vogla në Kosovë", tha Shpend Nura, Kryeshef Ekzekutiv i KEP-it. “Pjesa më e madhe e portofolit tonë përbëhet nga kreditë për individë për financimin e bizneseve të tyre mikro dhe të vogla, si dhe për bujqësinë dhe agrobiznesin e vogël".
Investimi përfshin një hua prej 1.4 milionë eurosh për llogarinë e vetë IFC-së dhe një hua prej 0.6 milion eurosh nga IFC-ja, si institucion zbatues i Dritares së Sektorit Privat  për  Programin Global të Bujqësisë dhe Sigurisë të Ushqimitt (GAFSP).
“Duke siguruar këtë kredi për KEP-in, ne konfirmojmë besimin tonë në sektorin mikrofinanciar të Kosovës", tha Thomas Lubeck, Menaxher Rajonal i IFC-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore. “Një sektor mikrofinanciar më i gjallë dhe konkurrues është veçanërisht thelbësor për zonat rurale dhe do të ndihmojë në krijimin e më shumë vendeve të punës dhe uljen e varfërisë në Kosovë".
Rreth IFC-së
IFC-ja - një organizatë simotër e Bankës Botërore dhe anëtare e Grupit të Bankës Botërore - është institucioni më i madh i zhvillimit global i fokusuar në sektorin privat në tregjet në zhvillim. Ne punojmë me më shumë se 2,000 biznese në mbarë botën, duke përdorur kapitalin, ekspertizën dhe ndikimin tonë për të krijuar tregje dhe mundësi në zonat më të vështira të botës. Gjatë vitit fiskal 2017, kemi siguruar një rekord prej 19.3 miliardë dollarësh për financim afatgjatë për vendet në zhvillim, duke shfrytëzuar fuqinë e sektorit privat për të ndihmuar në dhënien fund varfërisë dhe për të nxitur begatinë e përbashkët. Për më shumë informata, vizitoni www.ifc.org
Qëndroni në lidhje
Rreth GAFSP
Programi Global i Bujqësisë dhe Ushqimit (GAFSP) është një përpjekje globale që mbledh burimet e donatorëve për të financuar programe të fokusuara në rritjen e produktivitetit bujqësor, si një mënyrë për të ulur varfërinë dhe për të rritur sigurinë e ushqimit dhe të ushqyerit. GAFSP shënjestron vendet me shkallët më të larta të varfërisë dhe urisë. Dritarja e Sektorit Publik ndihmon qeveritë për planet kombëtare të bujqësisë dhe sigurinë ushqimore. Dritarja e Sektorit Privat, e menaxhuar nga IFC-ja dhe e përkrahur nga qeveritë e Australisë, Kanadasë, Japonisë, Holandës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, ofron kredi afatgjata dhe afatshkurtra, garanci kredie dhe kapital për kompanitë e sektorit privat për të përmirësuar rritjen e produktivitetit, për të thelluar lidhjet e fermerëve me tregjet dhe për të rritur kapacitetet dhe aftësitë teknike.
Rreth KEP TRUST
I themeluar në vitin 1999, KEP është IMF-ja më e madhe në tregun e Kosovës, me një portofol mbi 39 milionë euro. KEP ka 226 punonjës që u shërbejnë më shumë se 18,000 klientëve nga selia qendrore në Prishtinë dhe përmes një rrjeti mbarëkombëtar prej 31 degësh, me prani të fortë në zonat rurale.
Misioni i KEP-it është të ofrojë një gamë të gjerë të mikro kredive, veçanërisht për individët me qasje të kufizuar në sektorin bankar, duke përfshirë ata në zonat e largëta ose rurale, pakicat dhe gratë. Vizioni i KEP-it është që të jetë në gjendje të ofrojë shërbime financiare gjithëpërfshirëse për klientët individualë, fermerët dhe ndërmarrjet mikro dhe të vogla në Kosovë. Përmbushja me cilësi të lartë dhe efikasitet e nevojave financiare të klientëve, si dhe ndërtimi i lidhjeve të forta me komunitetet, është themeli i aspiratës së KEP Trust. Për më shumë informata, vizitoni http://www.keptrust.org/