Share this page

ТЪРГ ЗА КОНЦЕСИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, ОФЕРТИТЕ СЕ ЧАКАТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

София, България, 23 август 2018 г. - IFC, член на Групата на Световната банка, в партньорство с ЕБВР, сътрудничи на правителството на България за структурирането и провеждането на търг за концесията на летище София. Правителството стартира открита, конкурентна тръжна процедура на 5 юли 2018 г., за да избере най-квалифицирания партньор. Очаква се офертите да бъдат получени до 22 октомври 2018 г.
Като привличат инвестиции и експертен опит от частния сектор, концесиите на летища могат да доведат до значителни икономически ползи за държавите чрез стимулиране на растежа на туризма, подобряване на обработката на товари, повишаване на качеството на обслужване на пътниците и намаляване на фискалната тежест върху правителствата.
При концесия правителството предоставя на частния партньор само правото да управлява летището. Цялата летищна инфраструктура, както и активите, остават публична собственост, включително всичко, построено от концесионера по време на концесията.
IFC се включи в проекта на 25 октомври 2017 г. по желание на правителството. Паралелно с летище София IFC в момента работи като водещ консултант по четири други концесии в Азия, Източна Европа, Близкия изток и Карибския басейн. Освен това през последните години IFC успешно е сътрудничила по реализацията на концесиите на пет летища, които се използват от 20,8 милиона пътници годишно и носят на тези държави 5,7 милиарда долара в частни инвестиции.
IFC ще постави своя международен опит в услуга на правителството на България, което да осъществи партньорство с опитен и успешен летищен оператор, както с цел подобряване на дейността и обслужването на пътниците на летище София, така и за финансиране на цялостна модернизация на инфраструктурата на летището. За да се постигне това, спечелилият частен оператор ще бъде задължен да:
• инвестира минимум 600 млн. евро в инфраструктурата на летището за период от 35 години, включително да изгради нов терминал в рамките на 10 години, за да се отговори на изискванията на нарастващия трафик и да се замени Терминал 1 (който работи от 1940 г.);
• гарантира плащания към държавата от 550 млн. лв. при поемане на управлението на летището и минимум 15 млн. лв. годишно концесионно възнаграждение за всяка година в продължение на 35 години;
• увеличи трафика на пътници и товари, което ще окаже положителен ефект върху цялата икономика;
• гарантира най-високо ниво на обслужване на пътниците в съответствие с ниво Оптимално на ИАТА, което означава кратки срокове за проверка на пътници, по-бързо преминаване през проверката за сигурност и паспортен контрол; достатъчно места за сядане, по-бързо получаване на багажа и по-малко чакане;
• цялата разработена инфраструктура ще трябва да отговаря на най-високите международни стандарти, определени от ИАТА и ЕААБ.
Инвеститорът, който предложи на България комбинация от най-високото годишно концесионно възнаграждение и най-добрата цялостна визия за устойчиво развитие на летището, и който отговаря на критериите за допустимост, установени за проекта, ще спечели правото да управлява летището. Всички оферти ще бъдат отворени публично. Цялата документация по проекта се публикува на неговия уебсайт и е достъпна за обществеността, за да се гарантира прозрачността и законосъобразността на процеса.
За повече информация за концесията на летище София посетете www.concession-sof.bg .
За IFC:
IFC - член на Групата на Световната банка, е най-голямата институция за глобално развитие, насочена към частния сектор на нововъзникващите пазари. Работим с повече от 2000 фирми в цял свят, като използваме нашия капитал, експертни знания и влияние за създаване на пазари и възможности в най-трудните райони на света. През финансовата 2018 г. предоставихме над 23 млрд. долара дългосрочно финансиране за развиващите се страни, използвайки силата на частния сектор, за да сложим край на крайната бедност и да стимулираме споделения просперитет. За повече информация посетете www.ifc.org
Да останем свързани:
За IPPF на ЕБВР:
Освен съдействие за процедурата за отдаване на летище София на концесия, в момента Програмата на ЕБВР за подготовка на инфраструктурни проекти (ППИП - IPPF) предоставя помощ за 8 други тръжни процедури на ПЧП в региона, включително пристанища в Украйна и Египет, управление на инфраструктурни обекти в Гърция, Казахстан и Йордания, пътища в Ливан и летища в Йордания.