Share this page

Перший проект IFC у кліматичний лізинг в Україні покращує доступ до зеленого фінансування

Київ, Україна, 28 жовтня, 2019 р .— IFC, підрозділ Групи Світового банку, надає пакет фінансування в розмірі, еквівалентному 50 мільйонів доларів США, компанії «ОТП Лізинг» в Україні, на збільшення інвестицій у сталу енергетику, особливо для малих та середніх підприємств.
Україна є однією з найбільш енергоємних економік світу, що частково пояснюється її великою промисловою базою із переважно застарілими та неефективними виробничими технологіями. Покращення ефективності на боці постачання в енергетичному секторі, збільшення частки відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності кінцевих споживачів мають надзвичайно велике значення для підтримання в Україні економічного зростання.
Довгострокове фінансування— доступність якого наразі обмежена в Україні, особливо для малих та середніх підприємств—дасть можливість підприємствам купувати енергоефективне обладнання та модернізувати свої потужності за рахунок сучасної техніки, роблячи внесок у зменшення вуглецевого сліду. Перша інвестиція для мінімізації наслідків зміни клімату, що надається IFC у лізинговий сектор України складається з еквівалента 20 мільйонів доларів США з власного рахунку IFC, 20 мільйонів доларів США від Фондів кліматичного інвестування та синдикованого кредиту на суму, еквівалентну 10 мільйонів доларів США.
“Історично недостатність довгострокового фінансування обмежувала спроможності бізнесу, особливо, що стосується малого та середнього бізнесу, фінансувати придбання сучасних технологій та обладнання, - заявив Андрій Павлишин, генеральний директор «ОТП Лізинг». – Наша співпраця з IFC має на меті змінити це та заохотити приватний сектор інвестувати в сталі технології.”
Український ринок лізингу на сьогодні не повністю реалізує свій потенціал з підтримки бізнесу, особливо що стосується малих та середніх підприємств. Разом з тим, фінансування сталої енергетики та лізинг утворюють ідеальне поєднання, оскільки лізингові продукти для підприємств спеціально націлені на різні види енергоефективного обладнання та техніки.
“Інвестиції в мінімізацію наслідків змін клімату та стале зростання - це один із пріоритетних напрямів діяльності IFC в Україні, - сказала Джиоржина Бейкер, Регіональний віце-президент IFC, Європа і Латинська Америка. – Перший проект IFC «зеленого» лізингу в Україні має на меті стимулювати зростання лізингового сектору країни, особливо серед малих аграрних гравців та підприємців. Це також допоможе залучити інших інвесторів, що в кінцевому рахунку зміцнить ринок кліматичного фінансування в Україні, покращить доступ до фінансування та створить нові робочі місця.”
IFC також наразі реалізує консультативний проект, що має на меті розвиток нових напрямків зеленого фінансування в Україні. Програма «Зеленого фінансування» в Україні допомагає наростити обсяг інвестицій у енергоефективність та відновлювану енергетику. Протягом останніх чотирьох років проект допоміг надати зелених кредитів на суму еквіваленту 800 мільйонів доларів США.
Фонди кліматичного інвестування
Фонди кліматичного інвестування  – це унікальні фінансові інструменти, покликані ініціювати трансформаційні зміни та перехід до низьковуглецевого та кліматостійкого розвитку країн через нарощення обсягів фінансування, що надається Багатосторонніми банками розвитку, в тому числі IFC. Фінансування ФКІ для цього проекту надано через Фонд Чистих технологій. Фонд Чистих технологій надає країнам, що розвиваються, стимул для впровадження низьковуглецевих технологій зі значним потенціалом для довгострокового уникнення викидів «парникових» газів. Додаткова інформація: www.climateinvestmentfunds.org .
Більше інформації про ОТП ЛІзинг : www.otpleasing.com.ua
IFC
IFC, один з підрозділів Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, діяльність якого сфокусована на підтримці приватного сектору на ринках, що формуються. Ми працюємо із понад 2000 приватних компаній у всьому світі, використовуючи наш капітал, експертизу та вплив для створення ринків та можливостей там, де їх потребують найбільше. У 2019 фінансовому році ми надали понад $19 мільярдів довгострокового фінансування країнам, що розвиваються, посилюючи здатність приватного сектору подолати бідність та підвищити загальний добробут. Додаткова  інформація www.ifc.org
Лишаймося на зв’язку