Share this page

IFC Girişimcilerle Girişimciliği Destekleyen Şirketleri Buluşturdu

Dünya Bankası Grubu Kuruluşu IFC ,
General Electric (GE) ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın katılımıyla Türkiye’de girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere   ”İnovasyon Pazarı” düzenledi.
İstanbul,   15 Haziran 2015 — Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC , General Electric (GE) ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası ile ‘İnovasyon Pazarı’ adlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte start- up şirketleri potansiyel yatırımcı şirketlerin temsilcileriye biraraya gelerek fikirlerini sunma ve iş geliştirme imkanı buldu.
İnovasyon Pazarı’na davet u sulü ile çağırılan 16 startup şirket , toplantıda yaklaşık 20 yerli ve yabancı şirketle fikir alışverişi , temas ve iş geliştirme fırsatı yakaladı. Toplantıya davet edilen şirketler sağlık , akıllı enerji ve endüstriyel veri yönetimine odaklanan kurumlar arasından seçildi.
Etkinliğin açılışında konuşma yapan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin: ”Şirketlerle çalışmak ve onların desteğini almak startup’lar için girişim sermayesi yatırımı almaktan bile değerlidir. Startup şirketler bir ülke ekonomisi için lokomotif rolü taşır ve inovatif çözümler arayan kurumlar için de önemli avatajlar sağlarlar. IFC’nin ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz bu toplantıdan tüm tarafların yararlandığını düşünüyor ve bu buluşmanın sonucunda bir çok işbirliğinin doğmasını umuyoruz”dedi.
IFC’nin, üyesi olduğu Dünya Bankası Grubu ’nun Türkiye stratejisi doğrultusunda özel sektöre finansman ve danışmanlık sağladığını belirten IF C Ülke Müdürü Aisha Williams sözlerine şunları ekledi: “ Ö zel sektörün gelişmesi amacıyla Türk şirketleri için iş geliştirme fırsatı oluşturabileceğini düşündüğümüz her türlü kaynak, know-how ve eğitimi sağlamamızın önemli olduğuna inanıyoruz. İnovasyonun desteklenmesi ,tüm dünyada IFC için öncelikli konulardan biridir. Bu doğrultuda , ev sahi pliğini yaptığımız toplantıda, fikir alışverişi yapılması ve yeni işbirlikleri kurulması için hem startup’lara ve hem de şirketlere güzel bir pl atform sunduğumuzu düşünüyoruz .”
Taraflar arasında işbirliği yapmanın önemine dikkat çeken GE Türkiye Stratejik Yatırımlar Direktörü Erdoğan Çeşmeli Günümüz dünyasında iş yapış şekli radikal bir şekilde değişiyor. Yeni i ş dünyası artık çalışanların , şirketlerin ve kuruluşların yerel bazda inovasyon ve üretkenlik seviyelerini artıracak yeni araç ve çözümler sunuyor. Bunun sonucu olarak da girişimcilik artıyo r; inovasyon ve işbirliği sayesinde ortak üretim modelleri yaratmak için fırsatlar doğuyor. GE Türkiye olarak, TeknoPark’ ta yer alan İnovasyon Mer kezi’mizde girişimcileri ve inovasyon yapanları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Bugün uluslarara sı alanda geçerliliği kabul edilmiş olan kaynaklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki en büyük farklılıklardan birinin inovasyon göstergeleri olduğuna dikkat çekmektedir. İnovasyon , ekonomik büyüme için çok önemli bir yere sahiptir ve IFC için küresel bazda stratejik öncelikler arasında yer almaktadır.
IFC, yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de özel sektörün kalkınmasını desteklemektedir. Toplam 4,3 milyar dolarlık mevcut yatırım portföyü ile Türkiye, IFC’nin küresel portföyü içerisindeki en büyük üçüncü ülke konumunda yer almaktadır. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke İşbirliği Stratejisi (2012-2016) çerçevesinde Türkiye’de özel sektöre toplam 2.8 milyar dolar tutarında destekte bulunmuştur.  
IFC Hakkında:
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın sadece özel sektöre odaklanmış en büyük kalkınma kuruluşudur. IFC, finansman gücü ve küresel deneyiminden faydalanarak, dünyada aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve zenginliğin eşit dağılımını sağlamak misyonu çerçevesinde 100’den fazla ülkede özel sektör ile birlikte çalışır. IFC, 2014 mali yılında gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli kalkınma sorunlarına çözümler üreten projelere toplam 22 milyar dolar tutarında finansman sağlamıştır. Daha fazla bilgi için www.ifc.org .
Girişim Fabrikası Hakkında:
Girişim Fabrikası 2011 senesinde Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Halen Turkcell ve Türk Ekonomi Bankası Girişim Bankacılığı tarafından desteklenen Girişim Fabrikası, bugüne kadar 1100′den fazla kaliteli başvurudan seçtiği 24 girişiminin toplamda 4.8 Milyon TL’den fazla yatırım ve hibe desteği alan Türkiye’nin ilk hızlandırma programıdır. Daha fazla bilgi için www.girisimfabrikası.com .
GE Hakkında:
GE, daha iyi bir dünya için hayal eder, üretir ve sonuç alır. Fiziksel ve dijital ortamı biraraya getirirerek, fabrika, saha ve laboratuvarlarında, müşterileri ile birlikte dünyanın zorlu sorunlarına çözüm üretmek için çalışan GE, geleceğin endüstriyel dönemini keşfeder. Daha fazla bilgi için www.ge.com adresinden şirketin web sitesini ziyaret ediniz. GE Türkiye blog sohbetimize siz de katılın: http://geturkiyeblog.com/