Share this page

IFC Azərbaycanda ilk kredit məlumatı bürosunun açılmasına yardım etməklə maliyyənin əlçatımlığını artırır