Share this page

Izveštaj IFC-a: Briga o deci donosi kompanijama ekonomsku korist

London, 27. septembar, 2017. —Kompanije u svetu koje nude pomoć svojim zaposlenima oko brige o deci uvidele su da se takva beneficija pozitivno odražava na njihovo poslovanje, privlačenje i zadržavanje radne snage i produktivnost radnika, kako se navodi u današnjem saopštenju za štampu IFC-a, ogranka Grupe Svetske banke koji se bavi privatnim sektorom.
Izveštaj pod naslovom Rešavanje pitanja brige o deci: Pomoć oko brige o deci - prednosti za poslodavca —pojavio se u trenutku kada donosioci politika širom sveta sve više uviđaju da se briga o deci pozitivno odražava na poslovanje i razvoj. U 11 od 50 ekonomija koje su bile predmet istraživanja Grupe Svetske banke pod naslovom Žene, poslovanje i zakon, poslodavci su po zakonu obavezni da pomognu ili obezbede brigu o deci. Čak i bez zakonskog obavezivanja, mnogi poslodavci žele da pomognu zaposlenima da se brinu o deci i time ostvare bolje poslovne rezultate. Države koje su su donele zakone u kojima se predviđa pomoć oko brige o deci su Brazil, Čile, Ekvador, Indija, Irak, Japan, Jordan, Holandija, Turska, Ukrajina i Vijetnam.
„Bez potpunog i jednakog učešća i žena i muškaraca, ni jedna država, zajednica ili ekonomija ne može da ostvari svoj puni potencijal ili odgovori na izazove 21. veka“, navela je Nena Stoiljkovic, potpredsednica IFC zadužena za mešovito finansiranje i partnerstva. „Briga o deci je deo rešenja i mada su mnoge kompanije  voljne da pomognu svojim zaposlenima oko brige o deci često ne znaju šta je to što mogu da urade i kako da iz toga izvuku korist. Izveštaj IFC-a Rešavanje pitanja brige o deci popunjava tu prazninu.“
Izveštaj je pripremljen na osnovu studija slučaja o 10 kompanija širom sveta koje nude različite mogućnosti za rešavanje pitanja brige o deci, počev od brige o deci na radnom mestu do subvencija za zaposlene. Izveštajem su obuhvaćene sledeće kompanije: Afrifresh, kompanija za prodaju svežeg voća sa sedištem u Južnoafričkoj republici; Akamai firma za razvoj softverskih rešenja sa sedištem u SAD; Borusan firma za proizvodnju čeličnih cevi i teških mašina sa sedištem u Turskoj;  japanska firma za pružanje finansijskih usluga The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; turska firma za proizvodnju automobilskih delova Martur; jordanski proizvođač odeće MAS Kreeda Al Safi-Madaba; indijska firma za pružanje usluga u IT sektoru Mindtree; brazilski proizvođač peciva Pandurata Alimentos Ltda. (Bauducco); kenijska firma za telekomunikacije Safaricom; i nemačka grupa Schoen Klinik koja pruža usluge u oblasti zdravstva.
Studije slučaja pokazale su da briga o deci zaposlenih značajno smanjuje odliv radne snage, povećava zainteresovanost kvalitetnih kandidata za radno mesto i smanjuje vreme popunjavanja radnih mesta, povećava produktivnost kroz smanjeni broj sati odsustva sa posla, omogućava bolju usredsređenost na posao i motivaciju i posvećenost poslu, i ravnopravniju zastupljenost oba pola i napredovanje žena ka liderskim funkcijama.
Bolja i priuštiva briga o deci sve više postaje ključni pokretač ekonomskog rasta. Kada su u okviru radne snage majke i očevi jednako zastupljeni pruža im se bolja šansa za povećanje prihoda domaćinstva i ostvarivanje značajnijeg uticaja na rast kompanija i ekonomija. Uopšteno govoreći, deca koja imaju pristup ranom obrazovanju i brizi zdravija su, pokazuju bolje rezultate u školi i postaju produktivnije odrasle jedinke.
U izradi izveštaja IFC se oslanjao na stručno znanje svojih strateških partnera poput organizacije Care.com; Instituta za istraživanje ženskih politika; Međunarodne organizacije rada; organizacije Kidogo; Globalnog ugovora UN; i Žena UN; kao i kompanija koje su uključene u Partnerstvo IFC-a za rešavanje pitanja brige o deci.
Privatni sektor koji obezbeđuje više od 90 odsto radnih mesta u zemljama u razvoju ključni je pokretač za otvaranje novih i boljih radnih mesta Rešavanje pitanja brige o deci deo je širih napora IFC-a usmerenih ne samo ka rešavanju praznina vezanih za rodnu ravnopravnost kod zapošljavanja već i ka otkrivanju načina da javni i privatni sektor bolje sarađuju na stvaranju tržišta usluga brige o deci.
O IFC-u:
IFC, članica Grupe Svetske banke, najveća je globalna razvojna institucija okrenuta ka privatnom sektoru zemalja u razvoju. U radu sa 2000 preduzeća širom sveta koristimo svoj kapital, stručno znanje i uticaj da gradimo tržišta i stvaramo prilike u zemljama u razvoju širom sveta. U 2017. finansijskoj godini obezbedili smo zemljama u razvoju rekordnih 19,3 milijardi američkih dolara u vidu dugoročnih investicija da bi podržali privatni sektor u naporima za prevazilaženje ekstremnog siromaštva i podsticanje zajedničkog prosperiteta. Za dodatne informacije, posetite stranicu: www.ifc.org
Više informacija možete naći i na sledećim stranicama
#IFCMarkets
#TacklingChildcare