Share this page

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe IFC punojnë së bashku për ta zhvilluar sistemin e sigurimit në prodhimtarinë bujqësore