Share this page

IFC კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ინვესტიციას ახორციელებს საქართველოს ბანკის მიერ გამოშვებულ ლარში დენომინირებულ ევროობლიგაციებში

თბილისი, საქართველო, 2 ივნისი, 2017 —საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC), მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრმა, მხარი დაუჭირა საქართველოს ბანკს ლარში დენომინირებული ევროობლიგაციების გამოშვებაში და ამ ობლიგაციებში 108.34 მლნ. ლარის ინვესტიცია განახორციელა, რაც დაახლოებით 45 მლნ. აშშ დოლარის ეკვივალენტურია. ეს ხელს შეუწყობს საქართველოს კერძო სექტორისთვის მეტად საჭირო საერთაშორისო დაფინანსების მოზიდვას ადგილობრივ ვალუტაში, რითაც კერძო კომპანიებს გაფართოების, სამუშაო ადგილების შექმნის და ეკონომიკურ ზრდაში წვლილის შეტანის შესაძლებლობა ექმნებათ.  
IFC-მ, როგორც რიგით პირველმა ინვესტორმა (anchor investor) მზადყოფნა გამოხატა ბანკის დაგეგმილი ემისიის დაახლოებით 30 პროცენტი შეეძინა, რითაც მხარი დაუჭირა ინვესტორებისთვის შეთავაზებას და ხელი შეუწყო ნდობის განმტკიცებას დაგეგმილი ტრანზაქციის მიმართ. ამ ობლიგაციების ემისიის შედეგად საქართველოს ბანკმა 500 მლნ. ლარი (დაახლოებით 207 მლნ. აშშ დოლარის ეკვივალენტი)  მოიზიდა 20 საერთაშორისო ინვესტორისგან.
ობლიგაცია სამწლიანია და ეს პირველი პრეცედენტია, როდესაც საქართველოს საფინანსო ინსტიტუტმა საერთაშორისო ბაზარზე ლარში დენომინირებული ობლიგაცია გამოუშვა. ეს ობლიგაციები ასევე პირველია უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში პოსტ-საბჭოთა სივრცეში (რუსეთის გარდა). ემისია ქვეყნის წამყვან ბანკს საშუალებას მისცემს  გაზარდოს გრძელვადიანი დაფინანსება ადგილობრივ ვალუტაში, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიებს გაფართოვდნენ და თავიდან აიცილონ უცხოურ ვალუტაში დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკები. ამდენად ემისია გააძლიერებს დედოლარიზაციის ძალისხმევას,  რომელიც უცხოურ ვალუტაზე დამოკიდებულების შემცირების არის მიმართული.
„ამ მნიშვნელოვანი ტრანზაქციის წარმატება ადასტურებს საერთაშორისო ინვესტორების ნდობას ქართული ვალუტის და ეკონომიკის მიმართ. ეს ასევე ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ინვესტორების მიერ საქართველოს კერძო სექტორის ფინანსური საჭიროებების დაკმაყოფილებას,“ - აღნიშნა  IFC-ის რეგიონულმა მენეჯერმა სამხრეთ კავკასიაში იან ვან ბილსენმა. „ამ ტრანზაქციამ საქართველოს ბანკს საშუალება მისცა მოიზიდოს ძალზე საჭირო დაფინანსება ადგილობრივ ვალუტაში, რაც საცალო მსესხებლებსა და მცირე და საშუალო ბიზნესს გაფართოების და სამუშაო ადგილების შექმნის საშუალებას მისცემს და ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყობს ხელს.“
„IFC საქართველოს ბანკის დიდი ხნის პარტნიორია და ამ მნიშვნელოვანი გარიგების განხორციელებაში დიდი მხარდაჭერა გაგვიწია. IFC-ს მხრიდან შეთავაზებამ მნიშვნელოვნად განაპირობა ინვესტორების ნდობა გარიგების განხორციელების ადრეულ ეტაპზევე,“- განაცხადა საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა კახა კიკნაველიძემ . მისივე თქმით: „ქართული კომპანიის მიერ ლარში დენომინირებული პირველი ევროობლიგაციის გამოშვებას აქვს არა მარტო დაფინანსების, არამედ განვითარების წახალისების დატვირთვაც. გარიგების წარმატებით დასრულებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში ინვესტორთა რიცხვი და იმედი მაქვს, ხელს შეუწყობს სავალუტო ბაზრებს და ადგილობრივი ფიქსირებული შემოსავლის ზრდას.“
საქართველო IFC-ის წევრი 1995 წელს გახდა. მას შემდეგ, IFC-ის გრძელვადიანმა ინვესტიციებმა საქართველოში 1.64 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა 59 პროექტში საფინანსო, აგრობიზნესის, წარმოების და ინფრასტრუქტურის სექტორებში. ამ თანხიდან 774 მილიონი აშშ დოლარი პარტნიორებისგან იქნა მოზიდული. გარდა ამისა, IFC-იმ 331 მლნ. აშშ დოლარამდე ღირებულების სავაჭრო ტრანზაქციებს შეუწყო ხელი ვაჭრობის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში და განახორციელა  საკონსულტაციო პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს კერძო სექტორის განვითარებას. მსოფლიოს მასშტაბით 2016 საფინანსო წლის განმავლობაში IFC-იმ დაახლოებით 19 მლრდ. აშშ დოლარის ინვესტირება განახორციელა განვითარებად ქვეყნებში.
IFC-ის შესახებ
IFC-ი, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი და განვითარებაზე ორიენტირებული ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ინსტიტუტია, რომელიც განვითარებად ქვეყნებში კერძო სექტორს უწყობს ხელს. ჩვენ ვმუშაობთ 2,000 ბიზნეს კომპანიასთან მსოფლიოს მასშტაბით და ვიყენებთ ჩვენს კაპიტალს, ცოდნასა და გავლენას, რათა ხელი შევუწყოთ ბაზრების განვითარებას და შევქმნათ შესაძლებლობები იქ, სადაც ამის საჭიროება ყველაზე მწვავეა. 2016 ფინანსურ წელს, განვითარებად ქვეყნებში რეკორდულად მაღალი - 19 მილიარდი აშშ დოლარის - ინვესტიცია განვახორციელეთ, რითაც ხელი შევუწყვეთ კერძო სექტორს, გადამწყვეტი როლი შეასრულოს უკიდურესი სიღარიბის დაძლევასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე: www.ifc.org .
შემოგვიერთდით:
„საქართველოს ბანკის“ შესახებ:
„საქართველოს ბანკი“ ქვეყნის წამყვანი ბანკია მთლიანი აქტივების (საბაზრო წილი 33.0%), მთლიანი სესხებისა (საბაზრო წილი 32.0%) და კლიენტთა დეპოზიტების (საბაზრო წილი 32.8%) მიხედვით (2017 წლის 31 მარტის  მდგომარეობით, ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის მიწოდებული ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე). „საქართველოს ბანკი“ მის კლიენტებს სთავაზობს კორპორაციული და საცალო საბანკო, ასევე ინვესტიციების მართვის მომსახურების ფართო სპექტრს. 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, „საქართველოს ბანკი“ ემსახურებოდა 2 მილიონზე მეტი კლიენტის ანგარიშს 274 სერვისცენტრის, 813 ბანკომატისა და 2,723 გადახდის აპარატისგან შემდგარი ქსელის, ასევე დისტანციური საბანკო მომსახურების პლატფორმისა და თანამედროვე სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით. სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: www.bog.ge