Share this page

60 Investitora se obavezuje da će upravljati sredstvima u iznosu od preko 350 milijardi dolara, u skladu sa novim Principima uticajnog investiranja