Share this page

60 Investitora se obavezuje da će upravljati sredstvima u iznosu od preko 350 milijardi dolara, u skladu sa novim Principima uticajnog investiranja

Vašington, D.C., 12. april, 2019. —IFC, članica Grupe Svetske banke, danas je objavila vest da 60 investitora usvajaju Operativne principe za upravljanje uticajem – tržišni standard za uticajno investiranje koje se oslanja ne samo na finansijsku dobit, već i na pozitivan uticaj na okruženje koji investicija ostvaruje na disciplinovan i transparentan način. Principi će doneti veću transparentnost, kredibilitet i disciplinu na tržištu uticajnog investiranja.  
Organizacije koje su usvojile Principe kolektivno su investirale preko 350 milijardi dolara u uticajne projekte i obavezale se da će tim sredstvima upravljati  u skladu sa Principima koji će se poštovati i kod svih budućih uticajnih investiranja. Principi obezbeđuju jasan zajednički tržišni  standard  za sve što predstavlja uticajno investiranje i rešava problem u vezi sa “pranjem uticaja". Organizacija IFC je predvodila proces izrade Principa, u saradnji sa vodećim menadžerima, vlasnicima sredstava, razvojnim bankama i finansijskim institucijama, u okviru koga su organizovane tromesečne javne konsultacije sa stejkholderima.
“Verujemo da sada postoji potencijal da uticajno investiranje postane deo mejnstrima,” rekao je izvršni direktor IFC-a Philippe Le Houérou.  “Naše ambicije su veoma visoke – želimo da iznos sredstava kojima se uticajno upravlja bude mnogo veći, jer nema vremena za gubljenje kako bi se utrostručili iznosi koji se trenutno mere milijardama.”
U novom izveštaju — Stvaranje uticaja: Obećanje o uticajnom investiranju — IFC procenjuje da bi apetiti investitora u pogledu uticajnih investicija mogli biti čak 26 triliona dolara. Ova procena obuhvata 5 triliona dolara na privatnim tržištima uključujući i privatni kapital, nedržavni dug i rizični kapital, i čak 21 trilion dolara u deonicama i obveznicama kojima se javno trguje.
Da bi se taj potencijal ispunio, uticajno investiranje pored finansijske dobiti, investitorima mora da pruži transparentnu osnovu za obezbeđivanje pozitivnih, merljivih društvenih uticaja njihovih investicija. Novi  Principi olakšavaju ovaj proces obezbeđivanjem transparentnosti i doslednosti u pogledu onoga šta su investicije kojima se upravlja radi uticaja kako bi se ojačalo poverenje u tržište.
Međunarodna finansijska korporacija - IFC kao jedan od najstarijih i najvećih investitora u uticaj pokazuje da je pored solidne finansijske dobiti moguće ostvariti i značajan razvojni uticaj. U proseku, IFC je u periodu od 1988. do 2016. godine, ostvario povraćaj kapitala koji se lako može porediti sa prihodima zemalja u razvoju (prema MSCI indeksu).
Principi se oslanjaju na iskustvo IFC-a u ulaganju u tržišta u razvoju kako bi se postigao snažan razvojni uticaj i finansijska dobit. Oni odražavaju najbolje prakse u nizu javnih i privatnih institucija i integrišu uticaj u sve faze životnog ciklusa investicije, uključujući: strategiju, nastanak i strukturiranje, upravljanje portfeljom, izlaz i nezavisnu verifikaciju. Principi pozivaju da se na godišnjem nivou izveštava o tome kako potpisnici sprovode principe, kao i da se vrši nezavisna verifikacija sistema upravljanja uticajem, čime se obezbeđuje kredibilitet za njihovo sprovođenje.
Među prvima koji su usvojili Operativne principe za upravljanje uticajem su:
1.        IFC
2.        Actis
3.        Acumen Capital Partners
4.        AlphaMundi Group
5.        Amundi
6.        AXA Investment Managers
7.        Baiterek National Managing Holding JSC
8.        Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO)
9.        Blue like an Orange Sustainable Capital
10.      BlueOrchard Finance Ltd.
11.      BNP Paribas Asset Management
12.      Calvert Impact Capital
13.      Capria Ventures
14.      Cardano DevelopmentB.V. (ILX fund and TCX)
15.      CDC Group plc.
16.      CDP–CassaDepositi e Prestiti
17.      COFIDES
18.      Community Investment Management (CIM)
19.      Cordiant Capital
20.      Credit Suisse
21.      DEG – Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH
22.      Development Bank of Latin America (CAF)
23.      European Bank for Reconstruction and Development(EBRD)
24.      European Development Finance Institutions (EDFI)
25.      European Investment Bank  (EIB)
26.      FinDev Canada
27.      Finnfund
28.      Flat World Partners
29.      FMO – the Netherlands Development Finance Company
30.      IDB Invest (Member of the Inter-American Development Bank)
31.      IFC Asset Management Company (AMC)
32.      IFU – Investment Fund for Developing Countries
33.      Incofin Investment Management
34.      Investisseurs & Partenaires – I&P
35.      Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, Member of IsDB Group
36.      Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
37.      LeapFrog Investments
38.      LGT Impact
39.      LGT Venture Philanthropy
40.      MicroVest Capital Management
41.      Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
42.      Norfund
43.      Nuveen
44.      Obviam
45.      Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)
46.      Overseas Private Investment Corporation (OPIC)
47.      Partners Group
48.      Phatisa
49.      Proparco
50.      Prudential Financial Inc.
51.      responsAbility
52.      STOA Infra & Energy
53.      Swedfund
54.      Swiss Infestment Fund for Emerging Markets (SIFEM)
55.      The Rise Fund
56.      The Rock Creek Group
57.      UBS
58.      Water.org
59.      WaterEquity
60.      Zurich Insurance Group Ltd.
O Međunarodnoj finansijskoj korporaciji
IFC je sestrinska organizacija Svetske banke i deo Grupe Svetske banke i najveća svetska institucija koja pomaže razvoj privatnog sektora u zemljama u razvoju. Do sada smo ostvarili saradnju sa više od 2.000 kompanija širom sveta; mobilisanjem svog kapitala, znanja i uticaja stvaramo mogućnosti za razvoj u zemljama kojima je razvoj najpotrebniji.  Naše dugoročne investicije u zemljama u razvoju dostigle su gotovo 23 milijarde dolara u  2018. godini, koristeći snagu privatnog sektora kako bi okončali ekstremno siromaštvo i podstakli zajednički prosperitet. Za više informacija, posetite www.ifc.org
Više informacija možete naći i na sledećim stranicama