Share this page

IFC și Bursa de Valori București “Sună Clopoțelul” pentru Egalitatea de Gen

București, România, 8 martie 2017 - Corporația Financiară Internațională (IFC), membru al Grupului Băncii Mondiale, s-a alăturat astăzi Bursei de Valori București în cadrul unei inițiative globale intitulate “Ring the Bell for Gender Equality” (Sună Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen) - un parteneriat menit să evidențieze modul în care sectorul privat poate stimula creșterea globală prin sprijinirea participării femeilor la activitățile economice în aceeași măsură ca bărbații.
La acest demers au participat patruzeci și două de Burse de Valori din întreaga lume, care au sunat clopoțelul de deschidere sau închidere pentru a marca Ziua Internațională a Femeii. La București, evenimentul a evidențiat sprijinul acordat de IFC femeilor-întreprinzător din România, inclusiv prin împrumuturile acordate către Garanti-România pentru creditarea femeilor-întreprinzător și prin instruirea cadrelor de conducere-femei privind leadership-ul și calitatea de membru al consiliului de administrație.
“Reducerea decalajului dintre bărbați și femei, care se manifestă în cadrul sectorului privat, nu reprezintă doar un imperativ moral, ci și un demers care permite îmbunătățirea performanței la nivelul companiilor și creșterea economică”, a declarat Gokhan Kont, Manager IFC pentru Industria Globală, Piețe Financiare și Operațiuni ale Grupului de Instituții Financiare. “IFC va continua să acorde sprijin femeilor-întreprinzător din România, fie în mod direct, fie prin intermediul băncilor sale partenere.”
Totodată, IFC este implicat în activități de construire a capacităților, de sporire a gradului de conștientizare, precum și de extindere a discuțiilor cu privire la diversitatea de gen, la nivelul forurilor de conducere de la nivel național. Printre beneficiile acestor activități se numără creșterea performanței financiare și a valorii acțiunilor, dar și sporirea nivelului de încredere în rândul investitorilor.
“Femeile, în calitate de consumatori, angajați, lideri din domeniul afacerilor și întreprinzători, au potențialul de a transforma economia mondială, sprijinind procesul de creare a noilor locuri de muncă, de creștere a veniturilor pe cap de locuitor și de promovare a dezvoltării sustenabile”, a declarat Thomas Lubeck, Manager Regional IFC pentru Balcanii de Vest. “În România, ne menținem angajamentul de a ne implica partenerii de afaceri, cu scopul de a promova oportunitățile aferente diversității de gen la nivelul forurilor de conducere și de a îmbunătăți diversitatea de gen în activitățile de leadership corporatist.”
Cercetările realizate evidențiază că îmbunătățirea oportunităților pentru femei în sectorul privat poate adăuga mii de miliarde de dolari la PIB-ul global, poate da un nou avânt productivității, poate genera un randament mai bun al investițiilor, precum și o mai mare eficiență organizațională. Prin valorificarea relaţiilor cu aproximativ 1.000 de instituţii financiare şi fonduri de capital privat, IFC contribuie la extinderea accesului femeilor-întreprinzător la finanţare. În anul 2016, clienţii IFC au asigurat 670.000 de locuri de muncă pentru femei în economiile emergente.
.
Seria de evenimente “Sună Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen” reprezintă un parteneriat între  Sustainable Stock Exchanges Initiative - SSE (Inițiativa pentru Burse de Valori Sustenabile), UN Global Compact (Pactul Global al Națiunilor Unite), UN Women (Entitatea ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor), IFC, Women in ETFs (Organizația Femeilor din Fondurile de Investiții Tranzacționate la Bursă) și World Federation of Exchanges (Federația Mondială a Burselor de Valori). Scopul urmărit este acela de a spori gradul de conștientizare cu privire la oportunitățile pe baza cărora sistemul privat poate promova egalitatea de gen și dezvoltarea durabilă.
Informații cu privire la organizațiile-partener
IFC
Membru al Grupului Băncii Mondiale, IFC este cea mai mare instituție de dezvoltare din lume, care se concentrează pe sectorul privat aferent piețelor emergente. Colaborând cu peste 2.000 de companii din toată lumea, ne valorificăm experiența acumulată în decursul a șase decenii în scopul de a crea oportunități acolo unde acestea sunt cel mai necesare. În exerciţiul financiar aferent anului 2016, investiţiile pe termen lung pe care le-am realizat în ţările aflate în curs de dezvoltare, prin intermediul cărora ne-am valorificat capitalul, expertiza și influența cu scopul de a sprijini sectorul privat în eforturile acestuia de eradicare a sărăciei extreme și de stimulare a prosperității  comune, s-au ridicat la aproape 19 miliarde de USD. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi pagina web: www.ifc.org .
Inițiativa pentru Burse de Valori Sustenabile - SSE
SSE reprezintă o platformă de învățare “de la egal la egal”, utilizată pentru a explora modul în care tranzacționările la bursă, în colaborare cu investitorii, organismele de reglementare și companiile, pot încuraja realizarea de investiții sustenabile și pot consolida transparența corporativă, respectiv nivelul de performanță al componentelor ESG (aspecte legate de mediu, sociale și guvernanță corporativă). SSE este convocată prin Conferinta Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Pactul Global al Națiunilor Unite, Inițiativa Finanțată din Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP FI) și în conformitate cu Principiile unei investiții responsabile (PRI). Pentru informații suplimentare cu privire la eforturile de sustenabilitate aferente tranzacționărilor specifice, la modalitatea de a deveni partener al Bursei de Valori și la alte oportunități de consolidare a integrării noțiunii de sustenabilitate în piețele de capital, vizitați pagina web: www.sseinitiative.org . Urmăriți-ne pe Twitter, la: @sseinitiative
Pactul Global al Națiunilor Unite – UN Global Compact
Pactul Global al Națiunilor Unite reprezintă un apel adresat companiilor de pretutindeni pentru a-și alinia operațiunile și strategiile la zece principii universal acceptate în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției și pentru a acționa în sensul de a sprijini realizarea scopurilor și aspectelor urmărite de ONU, așa cum sunt acestea prevăzute în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Pactul Global al Națiunilor Unite este o platformă de leadership destinată formulării, implementării și diseminării de practici corporative responsabile. Lansat în 2000, pactul reprezintă cea mare inițiativă de sustenabilitate corporativă din lume, cuprinzând peste 8.000 de semnatari-companii și 4.000 de semnatari care nu sunt entități comerciale, din peste 170 de țări, precum și mai mult de 85 de Rețele Locale. Pentru informații suplimentare, vizitați pagina web: www.unglobalcompact.org . Urmăriți-ne pe Twitter, la: @globalcompact
Entitatea ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor – UN Women
UN Women este organizația din cadrul Națiunilor Unite dedicată egalității de gen și emancipării femeilor. Promotor global pentru femei și fete, UN Women a fost înfințată cu scopul de a accelera progresul înregistrat cu privire la îndeplinirea cerințelor acestora, la nivel mondial. UN Women sprijină statele membre ONU prin stabilirea de standarde globale pentru respectarea egalității de gen, conlucrând cu organismele guvernamentale și cu societatea civilă cu scopul de a stabili legile, politicile, programele și serviciile necesare pentru implementarea standardelor menționate. De asemenea, UN Women coordonează și promovează activitățile realizate de sistemul ONU cu privire la promovarea egalității de gen. Pentru informații suplimentare, vizitați pagina web: www.unwomen.org
Organizația Femeilor din Fondurile de Investiții Tranzacționate la Bursă - Women in ETFs
Organizația Femeilor din Fondurile de Investiții Tranzacționate la Bursă (ETF) reprezintă primul grup de femei din industria ETF. Înființată în luna ianuarie 2014, WE este o organizație non-profit care reunește peste 2.500 de membri, bărbați și femei, din filiale ale principalelor centre financiare din Statele Unite, Canada, țările EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) și zona Asia-Pacific, cu scopul de sprijini avansarea în carieră a femeilor, prin valorificarea abilităților și ambiției noastre colective.
Organizația Women ETFs aduce laolaltă femei și bărbați din industria ETF din Statele Unite, Canada, țările EMEA și zona Asia-Pacific, sub sloganul: 1. CONECTEAZĂ: Crearea de oportunități pentru avansarea pe plan profesional a femeilor, prin dezvoltarea legăturilor dintre bărbații și femeile care acționează în industria ETF, 2. SPRIJINĂ: Îndrumarea generației actuale și viitoare de femei care lucrează în domeniul ETF și 3. INSPIRĂ: Asigurarea de forumuri educaționale și de schimb de idei, dar și pentru alte aspecte. Pentru informații suplimentare, vizitați pagina web: www. womeninetfs.com . Urmăriți-ne pe Linkedin, la: Women in ETFs
Federația Mondială a Burselor de Valori (WFE) :
Înființată în 1961, WFE este asociația industriei globale a burselor de valori și caselor de compensație.  WFE este sursa decisivă a datelor statistice cu privire la tranzacțiile la bursă și publică peste 350 de indicatori ai datelor de piață. Aproape 45.000 de companii listate la bursă tranzacționează prin WFE. WFE promovează dezvoltarea de piețe echitabile, eficiente și transparente și colaborează cu decidenții politici, organismele de reglementare și organismele care instituie standarde, la nivel mondial, cu scopul de a sprijini elaborarea de reguli și standarde eficiente pentru tranzacții și participanții pe piață. Pentru informații suplimentare, vizitați pagina web: https://www.world-exchanges.org