Share this page

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri İçin Yeşil Yol Haritası Çizdi - Bu değişiklikler hayata geçirilirse, Türkiye yılda 1 milyon MW enerji ve milyonlarca metreküp su tasarrufu elde edebilir, yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık ekonomik değer sağlayabilir

Ankara, Türkiye, 7 Kasım 2017 – Dünya Bankası Grubu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, “Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısını düzenledi. Organize sanayi bölgeleri, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör geniş katılım sağladığı toplantıda, Türkiye için özel olarak geliştirilmiş kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesinin paylaşılmasının yanı sıra bu süreçte yapılan kapsamlı teknik, finansal ve yasal analizlerin sonuçları paylaşıldı.
Analiz çalışmaları için pilot olarak seçilen İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara ASO 1. OSB’de en uygun eko-verimlilik (daha temiz üretim), yeşil altyapı (yenilenebilir enerji, atık su arıtma/geri dönüşüm, vb.) ve döngüsellik (örn. endüstriyel simbiyoz) fırsatlarının tespit edilmesi için altmışdan fazla tesiste (firma ve altyapı) etüt ve yerinde inceleme gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda  dört OSB’de 15 farklı enerji verimliliği, 38 farklı su verimliliği, ikisi öncelikli olmak üzere 16 endüstriyel simbiyoz, 9 farklı yeşil altyapı uygulama fırsatları belirlendi.
Belirlenen fırsatların tamamının uygulanmasının yıllık yaklaşık olarak 1 milyon MWh enerji tasarrufu, 11,6 milyon m3 su tasarrufu, 356 bin ton CO2 salımında azalma, 71 bin ton katı/tehlikeli atık azaltımı ve 14 bin tondan fazla kimyasal tüketiminin azalmasını sağlayacağı öngörülüyor.
Çalışmalar, Türkiye’de su verimliliği enerji verimliliği ve yeşil altyapı uygulamaları için geri ödeme süreleri kısa ve karlı bir çok yatırım imkanı olduğunu ortaya koydu.Tespit edilen fırsatların toplam ilk yatırım maliyeti 350 M $, geri ödeme süresi ortalama 3,7 yıl. Getirecekleri yıllık ekonomik değer ise toplam 95M $ olarak hesaplandı. Yeşil OSB’lere geçişi hızlandırabilmek için bu yatırımların finansal desteğe ihtiyacı olacaktır.
Türkiye’deki işbirliğinin devam edeceğini vurgulayan Dünya Bankası Grubu Türkiye Direktörü Johannes C. M. Zutt şunları söyledi: “İklim dostu yatırımlar  gelişmekte olan piyasalarda yatırımcılar için önemli yatırım fırsatları oluşturuyor. Dünya Bankası Grubu Türkiye’nin iklim ile ilgili kalkınma hedeflerine ulaşması için hem kamu ile hem de özel sektör ile çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda IFC 2.8 milyar dolar kredi sağlayarak özel sektör ve belediyelere ilkim dostu yatırımlar yapmaları için destek olmaya devam etti.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, kaynak verimliliği ve eko endüstriyel parklar stratejilerinin bakanlık çalışmalarındaki yeri ve önemine değinerek bu alandaki yüksek  tasarruf potansiyeline dikkat çekti. Yılmaz, bakanlık tarafından bu alanda yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, bu çalışmaların uluslararası düzeyde de ilgi uyandırdığını ve Yeşil OSB projesinin Kasım ayında Berlin’de gerçekleştirilecek G20 toplantısında da örnek projeler arasında yer alacağını belirtti.
Dünya Bankası Grubu’nun “İklim Verimli Sanayiler (Climate Competitive Industries)” insiyatifi gelişmekte olan ülkelerin sanayilerinin küresel pazardaki rekabet arayışlarını işletme maliyetlerini, çevresel etkilerini ve kaynak risklerini azaltan sürdürülebilirlik uygulamaları ile birleştirmeyi hedefler. Bu çalışmaları üç farklı alanda gerçekleştirir: eko-endüstriyel parklar, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve iklim dirençli sanayiler. Kasım 2016’da hayata geçen “Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi,” Dünya Bankası Grubu’nun bu alanda Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk projedir.