Share this page

IFC-ja mbështet rimëkëmbjen dhe rritjen e sektorit të prodhimtarisë në Ballkanin Perëndimor

Prishtinë, Kosovë, 16 mars 2021—IFC po lanson një platformë digjitale që do të rrisë lidhjet mes kompanive në Ballkanin Perëndimor dhe zinxhirëve rajonal dhe global të vlerave të shtuara, si pjesë e një përpjekjeje të IFC-së për krijimin e vendeve të punës dhe për mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike të rajonit nga pandemia e COVID-19.

E implementuar në partneritet me Sekretariatin Zviceran për Çështjet Ekonomike SECO, kjo iniciativë është pjesë e një programi këshillues të IFC-së në Serbi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, i cili pritet të lehtësojë financim prej 45 milionë dollarësh amerikanë për kompani prodhuese. Këtu përfshihen edhe 5 milionë dollarë amerikanë në investime të huaja direkte dhe mbështetje për të rritur vendet e punës me vlerë të shtuar më të lartë. COVID-19 ka shkaktuar presion mbi prodhuesit në mbarë Ballkanin Perëndimor dhe programi është dizajnuar për të krijuar mundësi të reja për kompanitë, duke shpejtuar rimëkëmbjen nga pandemia.  

"Sot, prodhimtaria është sektori i dytë më i madh i punësimit në të gjitha vendet e Evropës Juglindore dhe kontribuesi i tretë më i madh në bruto prodhimin vendor. Vlerësohet se prodhimtaria e lehtë siguron vende pune për 200,000 qytetarë vetëm në Serbi, dhe mbi 70 për qind e këtij punësimi gjenerohet nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM)," tha Liliana de Sá Kirchknopf, udhëheqëse e Divizionit të SECO-s për Zhvillim të Sektorit Privat. "Duke promovuar integrimin ekonomik të sektorit të prodhimtarisë të Ballkanit Perëndimor si brenda rajonit ashtu edhe me zinxhirët globalë të vlerave, SECO synon të kontribuojë në krijimin e vendeve më të mira të punës për punëtorët lokalë dhe rritjen e të hyrave nga shitjet për NVM-të."

Gjatë dekadës së fundit, prodhuesit nga Ballkani Perëndimor janë përpjekur të hyjnë në zinxhirët globalë të furnizimit, por jo të gjithë i kanë kapacitetitet dhe shkathtësitë për të krijuar lidhje me kompani ndërkombëtare. Platforma e re digjitale që mundëson lidhjen e prodhuesëve me investitorët, blerësit dhe furnitorët është duke u zhvilluar së bashku me kompaninë Achilles, me seli në Mbretërinë e Bashkuar, një furnizues global i platformave të kontraktimit. Programi do të fokusohet tek prodhuesit vendorë në një larmi sektorësh, duke përfshirë automjetet, makineritë industriale, makineritë bujqësore dhe prodhimtarinë e lehtë.

"Teksa dalim nga kriza e COVID-19, Ballkanit Perëndimor i jepet mundësia të tërheqë investime të reja private, të krijoj vende pune me shkathtësi të larta dhe për t'i rritur të hyrat," tha Ary Naïm, Menaxher Rajonal i IFC-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore. "Me këtë program ne synojmë të lidhim ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga rajoni me zinxhirët globalë dhe rajonalë të vlerave, duke u ndihmuar të përmirësojnë konkurrueshmërinë dhe të rriten më shpejt."

Rreth IFC-së

IFC-ja - anëtare e Grupit të Bankës Botërore - është institucioni më i madh zhvillimor global i fokusuar për sektorin privat në tregjet në zhvillim. Ne punojmë në më shumë se 100 vende, duke përdorur kapitalin, ekspertizën dhe ndikimin tonë për të krijuar tregje dhe mundësi në vendet në zhvillim. Gjatë vitit fiskal 2020 kemi investuar 22 miliardë dollarë amerikanë në kompani private dhe institucione financiare në vendet në zhvillim, duke shfrytëzuar fuqinë e sektorit privat për t'i dhënë fund varfërisë dhe për të nxitur mirëqenien e përbashkët. Për më shumë informata, vizitoni www.ifc.org.

Qëndroni në lidhje:

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

www.instagram.com\ifc_org

Rreth SECO-s

SECO është qendra e kompetencave e Zvicrës për të gjitha çështjet thelbësore që lidhen me politikat ekonomike. Bashkëpunimi për zhvillim ekonomik i SECO-s përpiqet të arrijë rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse dhe uljen e varfërisë në vendet partnere. Aktivitetet e saj synojnë krijimin e më shumë vendeve pune dhe të tilla më të mira, rritjen e tregtisë dhe konkurrueshmërisë, mbështetjen e institucioneve dhe shërbime efektive, si dhe promovimin e ekonomisë reziliente ndaj klimës. Për më shumë informata, vizitoni www.seco-cooperation.admin.ch.