Share this page

IFC, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə kömək etmək üçün mədən yanacaqlardan bərpa olunan enerjiyə keçidini dəstəkləyəcək