Share this page

Podrška IFC-a klimatskom finansiranju u Rumuniji i Srbiji sa ciljem podsticanja održivog rasta

Beograd, Srbija, 30. jul 2021—Međunarodna finansijska korporacija (IFC) se pridružila inicijativi kupovine zelenih obveznica koje će omogućiti izgradnju sertifikovanih zelenih industrijskih i logističkih zgrada u Srbiji i Rumuniji. Kroz ovo ulaganje, IFC promoviše energetski efikasan sektor zgradarstva, podstiče veću održivost tržišta i doprinosi rešavanju pitanja klimatskih promena u Srbiji i Rumuniji.   

IFC ulaže 42,5 miliona evra u zelene obveznice koje je emitovala kompanija CTP N.V. (CTP), u vrednosti od 500 miliona evra. CTP je evropska kompanija koja poseduje i gradi industrijske i logističke objekte i koja pridaje veliki značaj održivosti. CTP je izdala zelene obveznice u okviru Programa srednjoročnih evro obveznica u iznosu od 4 milijarde evra (Euro Medium Term Note program) koje su uvrštene na tržište berze Euronext u Dablinu za finansiranje izgradnje zelenih objekata i promovisanje modela koji odlikuje rast sa niskim udelom ugljen-dioksida i klimatska otpornost.

Izgradnja energetski efikasne komercijalne i poslovne infrastrukture je od suštinskog značaja za suočavanje sa izazovima klimatskih promena. Kao odgovor na to, CTP će prihod od investicije IFC-a iskoristiti za razvoj održivih, sertifikovanih zelenih industrijskih i logističkih objekata u Rumuniji i Srbiji.

Pored podrške najvišim ekološkim CTP standardima za komercijalne objekte u Rumuniji i Srbiji, IFC će pomoći CTP-u da poboljša korporativno upravljanje i optimizira svoju politiku održivosti, kao i da ostvari plan da do kraja 2021. godine u svojim aktivnostima ne emituje ugljen-dioksid.

„CTP pozdravlja odluku IFC-a da investira u naše zelene obveznice. Rumunija i Srbija su važna tržišta za CTP. Naš cilj da CTP zauzme vodeću tržišnu poziciju i bude predvodnik po održivosti u sektoru izgradnje industrijskih i logističkih objekata na ovim tržištima, u potpunosti je usklađen sa razvojnim ciljevima IFC-a. Postignuta je odlična dobitna kombinacija za oba partnera", rekao je Jan-Evert Post, direktor za odnose sa investitorima CTP-a. „Kada su u pitanju ESG kriterijumi (životna sredina, društvo i upravljanje), CTP nastavlja da bude predvodnik u sektoru logistike i industrijskih objekata u Evropi. Za nas podrška IFC-a predstavlja odraz poverenja u naš plan da u svojim aktivnostima ne emitujemo ugljen-dioksid i ostanemo lider u pogledu ESG kriterijuma".

Rumunija je most preko koga se odvija trgovinska razmena između Istočne Evrope i ostatka Evropske unije. Ova zemlja je takođe važan logistički centar za Bugarsku i Moldaviju, zbog blizine i niskih troškova transporta. Srbija, sa druge strane, ima značajan razvojni potencijal da postane industrijsko i logističko čvorište, zahvaljujući svom geografskom položaju, transportnoj infrastrukturi i konkurentnim troškovima radne snage, uključujući kvalifikovanu, višejezičnu i tehnički pismenu radnu snagu.

„Zemlje Centralne i Jugoistočne Evrope dobro su pozicionirane da privuku sveže proizvodne investicije privatnog sektora, a globalni lanci vrednosti pokazuju sve veće interesovanje za zelene industrijske zgrade i klimatski pametnu logistiku", rekao je Ari Naim, regionalni menadžer IFC-a za centralnu i jugoistočnu Evropu. „Ovom inicijativom želimo da pružimo podršku dobrim praksama održivosti, kao i tržištu zelenih obveznica, koje predstavlja ključni instrument za finansiranje zelenog oporavka".

Krajem juna 2021. godine, IFC-ov portfolio investicija u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, iznosio je 2,474 milijarde dolara uloženih u brojne sektore, uključujući jačanje i diversifikaciju finansijskih institucija, infrastrukturu, sektor komercijalnih objekata i maloprodaje, kao i razvoj privatnog kapitala i fondova rizičnog kapitala.

O IFC-u

IFC - Međunarodna finansijska korporacija je članica grupe Svetske banke i najveća globalna razvojna institucija usmerena na privatni sektor na tržištima u usponu. Do sada smo ostvarili saradnju sa više od 100 zemalja, koristeći sopstveni kapital, stručnost i uticaj, da stvorimo tržišta i prilike u zemljama u razvoju. U fiskalnoj 2020. godini, investirali smo više od 22 milijarde dolara u privatne kompanije i finansijske institucije u zemljama u razvoju. Koristimo snagu privatnog sektora za okončavanje ekstremnog siromaštva i podsticanje zajedničkog napretka. Za više informacija, posetite: www.ifc.org.

Pratite nas:

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

www.instagram.com\ifc_org

O kompaniji CTP N.V.

CTP se nalazi u prvih pet evropskih kompanija u sektoru industrijskih objekata, a sa više od 6,3 miliona kvadrata bruto zakupne površine vodeća je kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi na tržištu izgradnje i upravljanja industrijskim objektima. CTP nastavlja da širi svoj tržišni udeo u zemljama u kojima posluje, sa ciljem da do 2023. godine dostigne 10 miliona kvadrata. Ova kompanija, koja poseduje BREEAM sertifikate za ceo svoj logistički i industrijski portfolio i prepoznata je kao predvodnik u svom sektoru u regionu, namerava da do kraja 2021. godine u svojim aktivnostima ne emituje ugljen-dioksid. Kompanija je za investicioni rejting u 2020. godini ocenjena sa BBB - (stabilno) od strane  S&P i sa Baa3 (stabilno) od strane Moody-a. U martu 2021. godine, kompanija je na berzi Euronekst Amsterdam (Euronext) uspešno sprovela svoju inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO) koja je najveća u  Evropi od 2014. godine. U maju 2021. godine, agencija Sustainalytics Inc. svrstala je CTP među najboljih 1,5% kompanija na svetu po osnovu ESG kriterijuma (životna sredina, društvo i upravljanje). Za više informacija, posetite: www.ctp.eu.