Share this page

Podrška IFC-a klimatskom finansiranju u Rumuniji i Srbiji sa ciljem podsticanja održivog rasta