Share this page

IFC dhe Ministria e Drejtësisë bashkojnë forcat për të përmirësuar ligjet e falimentimit në Kosovë, dhe për të rritur kreditimin