Share this page

Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) investon në prodhues të rëndësishëm për të mbështetur industrinë dhe rimëkëmbur ekonominë në Kosovë