Share this page

IFC në bashkëpunim me BE nxisin rritjen e integrimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor duke mbështetur ekonominë e gjelbër, energjinë e rinovueshme dhe dixhitalizimin