Share this page

IFC i EU zajedno podstiču ekonomsku integraciju na Zapadnom Balkanu, podržavajući zelenu, energetsku i digitalnu tranziciju