Share this page

IFC-ja Ofron Financim për Përshtatje Klimatike në Mbështetje të Parkut të Parë të Madh Fotovoltaik Diellor në Shqipëri.