Share this page

Financimi nga IFC-ja ndihmon ne rritjen e mikro-kreditimit në Kosovë dhe mbështetjen për Fermerët dhe Gratë Ndërmarrëse