Share this page

IFC подкрепя CTP за насърчаване на зеления преход в България и Полша за повишаване на устойчивостта в условията на климатичните промени