Share this page

Ubrzavanje dekarbonizacije industrijskog sektora – IFC obezbeđuje podršku za izgradnju najveće elektrane na biomasu u Srbiji